ورود اطلاعاتراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاهحساب کاربريجست و جوي شناسه
 بازگشت به صفحه اصليورود


راهنماي واحد ذخيره سازي يا نگهدا

راهنماي واحد ذخيره سازي يا نگهداري کالا

از سامانه بهين ياب (http://www.behinyab.ir) شويد و روي كليد بنگاه ها كليك كنيد، سپس روي قسمت ورود به بخش بنگاه ها كليك كنيد.

سپس روي دريافت شناسه براي واحدهاي ذخيره سازي يا نگهداري كالا كليك ميكنيم.

نام كاربري و رمز عبور را وارد كنيد، قسمت ثبت واحد ذخيره سازي يا نگهداري كالا را تكميل كرده و روي تاييد كليك كنيد.سپس اطلاعات وارد شده و تاييد شده خود را در يك جدول مشاهده خواهيد كرد.

حال اطلاعات واحد مربوطه را كامل كنيد.

بر روي مشخصات عمومي واحد كليك كرده و تمامي اطلاعات را وارد كرده سپس تاييد كنيد.

بر روي مشخصات فني واحد كليك كرده و تمامي اطلاعات را وارد كرده و سپس بر روي ثبت كليك كنيد.

بر روي تجهيزات و سالن واحد كليك كرده و تمامي اطلاعات را وارد كرده و سپس بر روي ثبت كليك كنيد.

بر روي منابع انساني واحد كليك كرده و تمامي اطلاعات را وارد كرده و سپس بر روي ثبت كليك كنيد.

پس از تكميل فرم هاي فوق و تاييد و ثبت نمودن آنها بر روي گزينه تاييد نهايي كليك كرده و چنانچه از اطلاعات ثبت شده مطمئن هستيد بر روي بلي كليك كنيد.

پس از تكميل مراحل فوق شناسه واحد نگهداري و ذخيره سازي در اختيارتان قرار مي گيرد. اين شناسه در كليه امور مربوط به واحد با سازمانهاي مختلف استفاده خواهد شد.