ورود اطلاعاتراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاهحساب کاربريجست و جوي شناسه
 بازگشت به صفحه اصليورود

با ايجاد دريافت نام کاربري و رمز در اين بخش دسترسي هاي اوليه در وبگاه هاي زير را خواهيد داشت
بهين ياب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و ...
کاربري هايي (نام کاربري و رمز) که در وبگاه هاي فوق و يا طرح بروزرساني واحدهاي صنعتي دريافت نموده ايد، معتبر مي باشد و نيازي به دريافت مجدد نام کاربري نيست.

ثبت کاربري راهنما پرسش هاي متداول اطلاعيه ها پرس و جو پرونده بنگاه

نام کاربري و رمزتغيير رمز عبور
نام*:
نام خانوادگي*:
تابعيت*:ايرانيغير ايراني
شماره ملي*
:
شماره شناسنامه*:
نام پدر*:
تاريخ تولد*:روز ماه سال
تلفن همراه*:
رايانامه (پست الکترونيکي)*:
تصوير کارت ملي/رواديد:
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.
آيا در سازمان نظام مهندسي معدن ايران عضو هستيد؟خيربلي
شماره پروانه اشتغال*:
استان*:
رسته*:
پايه*:
نام کاربري*:
رمزعبور*:
تکرار رمزعبور*:
با دريافت نام کاربري و رمز از قابليت هاي اوليه (مانند پيشنهاد موضوع يا طرح سرمايه گذاري در بهين ياب) برخوردار مي شويد، براي ثبت درخواست (مانند دريافت کدرهگيري يا جواز تاسيس) بايد اطلاعات عمومي بنگاه را نيز تکميل کنيد.
براي ثبت درخواست جواز تاسيس پرکردن اطلاعات عمومي بنگاه ضروري است. زماني ثبت اطلاعات شما کامل مي شود که افراد حقيقي هر دو نوار مشخصات بنگاه و مشخصات دفتر و افراد حقوقي مشخصات بنگاه، مشخصات دفتر و مشخصات مديرعامل را کامل نموده باشند.