بازگشت به صفحه اصليشنبه، 31/1/98 
   بروزرساني اطلاعات ظرفيت هاي توليد (فعال و نيمه تمام)   

با توجه به اينكه من يك فرد حقيقي هستم، هنگامي كه مي خواهم زبانه اول فرم دوم حساب كاربري را تكميل نمايم از بنده نام بنگاه را مي خواهد در صورتي كه بنگاه من نام ثبت شده اي ندارد، با®
تاريخ: 03/09/1390


اگر فرد حقوقي باشد كه شركت او داراي يك نام ثبت شده  و مشخص مي باشد كه مي بايست ثبت گردد، ولي در مورد شما كه فرد حقيقي هستيد بنگاه تان مي بايست در اين وبگاه با نامي شناخته شود.


لازم به ذكر است كه اين نام حتما نبايد ثبت شده باشد و مي تواند توسط خود شما انتخاب گردد.

بازگشت