کاربر ميهمان
1399/07/03

جست و جو
نام شرکت
شماره پروانه

شرکت هاي داراي اعتبار
# نام شرکت شماره پروانه تاريخ انقضا تلفن آدرس اينترنتي
1 tadkar 60/270776 1400/10/09 021-88021460 www.tadkar.com
آدرس: تهران _ خيابان كارگر شمالي كوچه هفتم پلاك33واحد8
نرم افزار:
شهاب تدكار (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
تدكار (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
همراه تدكار (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه ملي فهرست بها و تعديل(سافات) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
(HPMIS)مديريت فرايندهاي پروژه هاي EPC (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
مپكا و مپصا (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
گردش پرونده هاي مراكز مراقبت(CAFEX) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
همراه متره (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
2 ارتباطات بين المللي تل سي 60/206889 1400/07/30 021-84373000 www.telc.ir
آدرس: تهران _ خ ولي عصر بالاتر از بهشتي جنب هتل سيمرغ كوچه دلبسته پلاك 5 طبقه اول
نرم افزار:
نرم افزار مركز تماس چند رسانه اي تل سي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
IVR Solution (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
Planet (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
Galaxy (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
Star (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
Universe (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
Jupiter (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
3 ارتباطات نوين فرنام 60/144801 1400/05/23 021-57695000 www.faranam.net
آدرس: تهران _ خيابان استاد نجات الهي جنوبي- خيابان شهيد احمد لباف- پلاك 3- طبقه 2
نرم افزار:
سامانه سفته هاي واخواستي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مؤديان مالياتي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه سبدگرداني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بامبو (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه اعتبارسنجي مشتريان حقيقي مصرفي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ذينفع واحد و تسهيلات و تعهدات كلان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت درخواست الكترونيكي تسهيلات بانك آينده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه استعلام جامع مراجع حقوقي خارج از بانك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي حرفه اي و حقوقي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري استعلام ضمانت نامه گمركي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه استعلام ليست تحريم هاي شوراي امنيت، نظام وظيفه و يكپارچه سازي استعلام ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري سمات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مبادلات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه خودكارسازي فرآيند تهيه و ارسال بسته هاي مؤديان مالياتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه سامانه مجريان گسترش بانكداري الكترونيكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مانيتورينگ حساب هاي بانك آينده نزد ساير بانك ها در بستر پيامك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع عمليات شعب بانك آينده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت ثروت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نرم افزاري مشتريان پر ريسك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت كد كنترل (مجوز) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مشتريان خاص (نرخ حاشيه) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه گزارشات بيمه رازي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه صورتساب پذيرندگان خاص (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت ارسال پيامك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه باشگاه مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ذينفع واحد، اشخاص مرتبط و تسهيلات و تعهدات كلان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت اطلاعات تسهيلاتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه 28/x (سمات) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه شركت رتبه بندي ايران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بخش بندي مشتريان بانك صنعت و معدن (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ذينفع واحد، تسهيلات تعهدات كلان و اشخاص مرتبط (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه فني سامانه سجام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ارتقاي معماري سامانه سجام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع اطلاع رساني مشتريان (سجام) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سجام سهام عدالت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت چك برگشتي و رفع سوء اثر (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سندرميك بهداشت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
چك هاي عهده ستاد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه هاي انجام شده بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
4 اطلاع رساني و فناوري اطلاعات ققنوس 60/157271 1401/06/28 031-33931133 www.phx.ir
آدرس: اصفهان _ بزرگراه صفه - بلوار تله ?ابين صفه - ساختمان شهر? علمي و تحقيقاتي اصفهان - واحد 217
نرم افزار:
سامانه پيمان (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه ساپ (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
5 البرز افراز طبرستان 60/316894 1400/11/29 011-33300999 http://dornica.net
آدرس: مازندران _ خيابان فرهنگ - فرهنگ 30 - انتهاي بن بست احسان
نرم افزار:
سامانه ساخت و ساز روستايي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه بهسازي مسكن روستايي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه پايش ستاد بازسازي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
6 الكترو ميزان انديشه 60/113958 1401/05/04 031-36619104 http://noavaravgroup.com
آدرس: اصفهان _ خ شيخ صدوق- خ شيخ مفيد- ك سعدي شمالي- پ 41
نرم افزار:
سيستم جامع حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم انبار وحسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزاراموال ودارايي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري صنعتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بودجه واعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كلينيك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروش مويرگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد وفروش آهن (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دبيرخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كارگزيني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كارتابل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تداركات وخريد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تعمير ونگهداري خودرو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سهام واوراق بها دار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت پروژه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار وفروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تايم شيت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توزين وبسته بندي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اس ام اس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
گزارشات فصلي169 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
7 اميدان منظومه گسترش اطلاعات 60/330859 1399/12/22 021-88248546 www.omge.ir
آدرس: تهران _ خيابان ستارخان، خيابان حاجي پورامير(پاك شمالي)، كوچه(بن بست) سرسبز، پلاك6 طبقه دوم.
نرم افزار:
سامانه سنا (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
ويدئووال (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سامانه كنترل تردد هوشمند پاركينگ (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه فرماندهي و كنترل سلاح (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه كنترل و نظارت برناوگان حمل و نقل (AVLS) (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
8 امين رايانه آذر 60/300541 1399/11/24 041-33254421 www.aminrayaneh.ir
آدرس: آذربايجان شرقي _ خيابان فارابي روبروي پمپ بنزين برج ارك طبقه 9
نرم افزار:
سيستم جامع منابع انساني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حقوق (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم مديريت مهمانسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع برونسپاري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم ايمني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
9 ايده پردازان نوين ريسمان 60/314917 1400/11/28 021-44027296 www.neorisman@iran.ir
آدرس: تهران _ جنت آباد جنوبي - خ پيامبر غربي - بلوار استاد مطهري كوچه چهارم شرقي - پلاك 2 طبقه 3 واحد 9
نرم افزار:
مديريت اطلاعات آزمايشگاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون و برنامه ساز ريسمان (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
هامون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
10 ايران ارقام 60/201839 1400/07/23 021-88890091 www.iranargham.com
آدرس: تهران _ خ شهيد دكتر حسن عضدي خ سپند غربي شماره52
نرم افزار:
channel Manager (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
پياده سازي انبار داده و هوش تجاري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مانيتورينگ خودپردازها (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه مديريت كارت بانكي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه ATM Controller (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه ارسال پيام كوتاه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه بي رسيد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه تسويه سبا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه صدور آني كارت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه صدور كارت مركز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه كارت اعتباري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت كانال (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
وب سرويسهاي سبا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
11 ايران رايانه 60/261613 1399/10/11 021-88766545 www.iranrayaneh.com
آدرس: تهران _ خيابان سهروردي شمالي ، خيابان كوروش ، پلاك 34، طبقه چهار
نرم افزار:
ميروفايلر (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
فايلرپلاس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
ويانا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
12 برگ سيستم پويا 60/89430 1401/04/09 021-88428838 www.bargsys.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري - بعد از تركمنستان - ساختمان سجاد - طبقه چهارم- واحد 7
نرم افزار:
برگ پي (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
برگ پلاس (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
برگ پوز (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
13 برنامه نويسان نوانديش پاسارگاد 60/197679 1400/07/20 031-33458289 www.bnpco.ir
آدرس: اصفهان _ خيابان كاوه خيابان شهيد باهنر كوچه 29 مجتمع اداري سپهر واحد 21
نرم افزار:
نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تعاوني اعتبار و اينترنت بانك پاسارگاد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پانل پيامك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
همراه بانك پاسارگاد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اينترنت بانك پاسارگاد (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
تلفن بانك پاسارگاد (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
14 به پرداخت ملت 60/94356 1400/04/02 021-273120 www.behpardakhtmellat.com
آدرس: تهران _ خيابان دولت - خيابان ديباجي جنوبي - كوچه مژگان - پلاك 2
نرم افزار:
سوئيچ NGFS (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
نرم افزار پرداخت و دريافت (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
15 بهبود سامانه هاي دانش افزار 60/258662 1400/09/27 086-33121543 http://behsad.com
آدرس: مركزي _ بلوار شهيد شيرودي - كوچه خرم - نبش بن بست سوم - ساختمان بهساد - طبقه سوم
نرم افزار:
سامانه جامع مديريت اطلاعات و آمار (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه جامع مديريت توليد و قيمت تمام شده (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
سامانه تايم شيت و مديريت پروژه آنلاين (بهتايم) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه جامع برنامه ريزي و مديريت پروژه (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
16 بهپرداز جهان 60/288938 1400/10/29 021-44487097 www.behpardaz.net
آدرس: تهران _ باغ فيض - خيابان شهيد حسن نيك زارع - خيابان شهيد محمد رضا زماني - پلاك 45
نرم افزار:
نرم افزار مديريت آموزشي ناجا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
گذرنامه الكترونيك (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
شبكه ملي آزمايشگاهي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
17 بهسازان ملت 60/251963 1400/09/20 021-27317000 www.behsazan.com
آدرس: تهران _ ديباجي جنوبي- كوچه مژگان- شماره 4
نرم افزار:
رتبه بندي مشتريان بر اساس رويكرد ريسك محور (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه صياد - فاز يك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نسخه جديد همراه بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
18 بهين افزار البرز 60/330876 1399/12/22 021-66499579 behinafzar.ir
آدرس: تهران _ بلوار كشاورز - خيابان 16 اذر - شماره 54 - طبقه سوم - واحد 7
نرم افزار:
پورتال ساز ايساتيس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ايساتيس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت ناوگان و فروش برخط (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه مديريت شبكه اي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت تحقيقات (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
19 بهين توسعه فرآيند هماهنگ 60/279682 1400/10/18 051-38552048 www.hamahang-co.ir
آدرس: خراسان رضوي _ خيابان خرمشهر - بين خرمشهر 6 و 8 - پ 98
نرم افزار:
سامانه تسهيلات صندوق توسعه ملي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه يكپارچه فعالان اقتصادي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
درگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت(سامانه بهين ياب) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه اطلاعات جامع خودروهاي گاز سوز كشور - IRNGV (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه اطلاع رساني قيمت كالا و خدمات(www.124.ir) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه ملي خريد تضميني برق فتوولتاييك (مهرسان) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
20 بهينه پردازش سپهر پارس 60/332075 1400/12/18 021-22551400 www.behineh.ir
آدرس: تهران _ پاسداران. گلستان پنجم. تقاطع خيابان داود اسلامي. پلاك 194 طبقه چهارم واحد 15 و طبقه پنجم واحد 19
نرم افزار:
Hot Billing (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
GSM (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
21 بهينه كوشان سپهر 60/220855 1400/08/19 031-37782007 www.behko.com
آدرس: اصفهان _ خيابان سهروردي - ساختمان كاژه - طبقه ششم
نرم افزار:
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري - CRM (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار حسابداري (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزارهاي مالي(خزانه داري،صورتهاي مالي،دارائي ثابت،بهاي تمام شده،بودجه كنترلي،حسابداري انبار) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزارهاي منابع انساني (حقوق و دستمزد، پرسنلي، جذب و استخدام، ارزيابي كاركنان، آموزش، پيشنهادات) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزارهاي بازاريابي و فروش (فروش، فروشگاه، خدمات پس از فروش، قراردادها) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزارهاي رنجيره تامين(خريد داخلي، خريد خارجي، خريد خدمات توليدي، ارزيابي تامين كنندگان) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزارهاي منابع توليدي(مهندسي توليد، كنترل توليد، كنترل كيفيت، نگهداري و تعميرات) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزارهاي هوش تجاري(داشبورد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
22 بين المللي توسعه ارتباطات نوين آريا 60/90333 1400/03/28 021-84015000 www.tana.ir
آدرس: تهران _ خ دكتر فاطمي ش 165 برج ساعت ط 8 واحد 81
نرم افزار:
كاربوي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
پنلك (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
23 بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون ايريسا 60/199385 1400/07/21 031-36661970 www.irisaco.com
آدرس: اصفهان _ خيابان چهارباغ بالا - كوچه شهيد هدايتي - پلاك 5
نرم افزار:
IRISA IS-Suite (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
IRISA-SCADA (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
برنامه ريزي توليد IRISA IPSO (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
هماهنگ كننده توليد IRISA PCS (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
ريخته گري مداوم IRISA CCS (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مركز عمليات امنيت (SOC) سيترا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
فرآيند بازپخت جعبه اي IRISA Box Annealing System (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
24 پارس پرداز سرآمد 60/156108 1400/06/06 021-22551400 parspardaz.ir
آدرس: تهران _ تهران، خيابان پاسداران، گلستان پنجم (خيابان شهيد كاظم موسوي) تقاطع خيابان اسلامي، پلاك 194، طبقه سوم واحد 111
نرم افزار:
سيستم تحت وب و هوشمند خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب(موج) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه اينترنتي خدمات غيرحضوري مشتركين(ساحل) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار سيستم جامع خدمات مشتركين (پرتو) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
25 پارس پويش فن آور 60/80275 1400/03/18 021-48056000 www.parspooyesh.com
آدرس: تهران _ غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد- قبل از پل آزمايش- خيابان حاجي پورامير- (پاك شمالي)- ساختمان پزشكان پاك- پلاك 1/1- طبقه سوم- واحد7
نرم افزار:
IBSng (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
Rebin (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
PCC (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
CGW (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
Radcloud (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
Wispot (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
26 پارس ديتا 60/204900 1399/08/06 021-88910280 www.parsdata.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري، خيابان لارستان، خيابان حسيني راد، شماره 13، واحد 13 ، طبقه 5
نرم افزار:
نرم افزار مديريت روابط با مشتريان (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
نرم افزار توليد صفحات وب (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
27 پايا افزار گستر صدرا 60/221177 1399/08/27 021-88946262 www.pss.ir
آدرس: تهران _ تهران، محله جنت آباد، خيابان جنت آباد، نبش شجاعي غربي، پلاك 98، طبقه 3، واحد 5
نرم افزار:
نرم افزار يكپارچه اتوماسيون مالي تحت وب پايدار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون اداري تحت وب پندار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح اول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح دوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح سوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح چهارم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا سطح پنجم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا نسخه تعميرگاه خودرو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا نسخه تعميرگاه لوازم الكترونيكي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون مالي پايا نسخه دهياري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مالي حسابرس ويژه سطح اول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مالي حسابرس ويژه سطح دوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح اول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح دوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح سوم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابرس آنلاين سطح چهارم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم حقوق و دستمزد و پرسنلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پايدار زيرسيستم بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم زيرسيستم فروش رستوراني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم فروش فروشگاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم پخش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم خريد و تداركات (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
شعبه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم انيارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار زيرسيستم توزيع و پخش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم فروشگاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم فروشگاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم فروش و بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم انبارداري و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار زيرسيستم توليد و بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا زيرسيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت رستوران تحت وب پذيرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه فروشگاهي تحت وب پبوند (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مديريت پخش تحت وب پينار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب پوشا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار يكپارچه مالي تحت وب بتن يار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان تحت وب پل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
28 پرداخت الكترونيك سپهر 60/308075 1400/11/20 02189396000 www.sepehrpay.com
آدرس: تهران _ خيابان سهروردي شمالي.هويزه غربي. نبش کوچه مرجان پلاک 63
نرم افزار:
سامانه جامع مديريت پذيرندگان(IPM) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه BackOffice (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بازاريابي پاس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
همراه بانك پاس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اپليكيشن پرداخت الكترونيك موبايلي \\ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درگاه پرداخت اينترنتي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
S2M Switch (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
29 پرداخت الكترونيك سداد 60/224618 1400/08/22 021-22598009 sadadpsp.ir
آدرس: تهران _ خ پاسداران، خيابان سوري، پلاك 17
نرم افزار:
نرم افزار پايانه فروشگاهي (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
درگاه پرداخت سداد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
موبايل اپليكشن ايوا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سوئيچ پذيرندگي قاصدك سداد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
30 پردازش تصوير كمان 60/103281 1401/04/23 021-88500261 www.kaman.ir
آدرس: تهران _ خيابان بهشتي - خيابان سهند - خيابان شهرتاش پلاك 32 واحد 13
نرم افزار:
سامانه امنيتي شيردال (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
پردازش تصوير يوزتا (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
31 پردازش موازي سامان 60/134316 1400/05/13 021-88929280 www.sppc.co.ir
آدرس: تهران _ ميدان وليعصر - مركز تجارت ايرانيان - طبقه اول - واحد12
نرم افزار:
نسخه جديد سيستم جامع مالي و اداري تدبير (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم سفارشات خارجي تدبير (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
32 پژوهش افزار فردا 60/258643 1400/09/26 02188411229 www.pafcoerp.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري بعد از تقاطع سهروردي پلا? 84 واحد 4
نرم افزار:
سيستم مديريت آموزشگاه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت محتوا (7230412306 - طراحي وبسايت)
سيستم اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت آموزش دانشگاه تحب وب 4M (نرم افزار نماد تحت ويندوز) زير سيستم حق التدريس ، زير سيستم پايان نا (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
آموزش مجازي LMS به همرا زير سيستم وب كنفرانس (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
نرم افزاز اتوماسيون اداري تحت وب به همراه اپليكيشن اندريود و IOS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
33 پكتوس 60/61900 1400/02/28 021-88810291 www.pactos.ir
آدرس: تهران _ كريم خان زند - خردمند جنوبي - بن بست حقاني - پلاك 6
نرم افزار:
سامانه خدمات بانكي نابينايان در شعب (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
سروش سيستم انتقال مفاهيم تصويري (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
مجموعه نرم افزارهاي برجسته نگار هوشمند همراه (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
34 پنداركوشك ايمن 60/109865 1401/04/30 021-88220690 www.pki.co.ir
آدرس: تهران _ خ ولي عصر-خ فاطمي-نرسيده به ميدان جهاد-پ49-ساختمان تجاري اداري 37-ط3-واحد 7
نرم افزار:
كارت هوشمند آيدين (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
ميان افزار زير ساخت كليد عمومي (دستينه) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
پنهان ساز اطلاعات( true crypt) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-FA) (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-CA) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-VA) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس زيرساخت كليد عمومي (PKA-SA) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
اپلاينس مديريت و كنترل دسترس پذيري زيرساخت كليد عمومي (PKA-HAC) (7290312301 - نصب يا تنظيم رايانه)
NIdA(National Id Application) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
كارتخوان ايمن (Bio Combo Reader) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
نرم افزار مهر و موم (محافظ) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
درگاه اينترنتي امضا (Internet Sign Gateway) (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
كارتخوان مجازي همراه (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
35 پويا 60/332091 1400/12/18 021-88734430 www.pooyaco.com
آدرس: تهران _ خيابان قنبرزاده بالاتر از آپادانا كوچه ششم پ36
نرم افزار:
سامانه جامع حسابهاي بانكي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع ارزي پويا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع پرداخت با كارت پويا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع مالي پويا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه جامع كارت ارزي پويا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
36 چارگون 60/304025 1400/11/15 021-84203101 www.chargoon.com
آدرس: تهران _ خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان عطار، كوچه بوستان، پلاك 3
نرم افزار:
سيستم اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ارزيابي عملكرد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تشكيلات سازماني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حضور و غياب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نظام پيشنهادات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نظرسنجي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بيمه مكمل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
وام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مهمانسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تسهيلات رفاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آموزش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بازنشستگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت مزايا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
BPMS 4 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
BPMS 5 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال و دارايي ثابت خصوصي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
املاك و مستغلات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال و دارايي ثابت دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پرسنلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
37 چاووش رايانه سپاهان 60/150788 1401/06/21 031-32200200 www.chavoosh.com
آدرس: اصفهان _ خيابان فردوسي كوچه خواجه نصير طوسي ، بر خيابان ، مجتمع اداري آزاد، طبقه چهار واحد 403
نرم افزار:
بلوط چاووش (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
راشا (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
مديريت محتوي چاووش (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
پژواك (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
38 چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات رجاء 60/157292 1401/06/28 021-88918136 https://it.raja.ac.ir
آدرس: تهران _ بلوار كريمخان، عضدي جنوبي، پلاك 41 ط 2
نرم افزار:
برنامه جامع مديريت زيست محيطي (صنعت سبز) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه مديريت دسترسي هاي ويژه PAM (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه جلوگيري از نشت اطلاعات (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
سامانه مديريت آسيب پذيري ها و ارزيابي امنيتي (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
سامانه مديريت و مميزي ريسك (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
سامانه امن سازي زيرساخت (7220412306 - قفلهاي نرم افزاري)
سامانه تشخيص نفوذ صنعتي (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
39 حساب رايان پارس 60/160669 1401/06/31 021-88506480 www.hesabrayan.com
آدرس: تهران _ خيابان شهيد بهشتي، خيابان ميرعماد، كوچه هفتم، پلاك 21
نرم افزار:
حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال و دارائيهاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري تجميعي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
گزارش ساز صورت هاي مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
گزارش ساز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت سيستم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب املاك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد و تداركات تحت وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب اموال (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب كنترل قرارداد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تحت وب حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
40 خدمات انفورماتيك 60/337215 1399/12/28 021-27377178 www.isc.co.ir
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد ميدان محسني خ شاه نظري خ مددكاران نبش خواجوي پلاك 6
نرم افزار:
تحويلداري تحت لينوكس (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
تسهيلات مرابحه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
41 خدمات انفورماتيك نوين كيش 60/273549 1399/10/24 021-427120 www.modernisc.com
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد - ميدان مادر خيابان سنجابي (بهروز سابق) كوچه سوم نبش كوچه مرتاضي پلاك 2
نرم افزار:
ABIS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد)(نرم افزار كيوسك-ATM-POS- (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سامانه هوش تجاري(BI) (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(سامانه مانيتورينگ رسد) (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
ارائه خدمات آموزشي بصورت الكترونيكي در بستر اينترنت(سامانه آموزش مجازي LMS) (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
سامانه اتوماسيون اداري و مديريت وظايف كت بوك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه صدور حواله الكترونيك (يانكلت) (7210512315 - اجرا و مونتاژ سيستم هاي سخت افزاري سيستم اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد)سوييچ بانكي / كنترلر pos- (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(اينترنت بانك) (7230412306 - طراحي وبسايت)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(درگاه پرداخت الكترونيك (ipg)) (7230412306 - طراحي وبسايت)
سامانه ايستگاه كاري چكاوك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS (تلفن بانك) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد مجوز سيستم متمركز بانكداري ABIS(موبايل بانك) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سيستم بستر هدايت داده هاي الكترونيكي ارگانهاي دولتي (بهداد)(اينترنت بانك شركتي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پنل درخواست صدور دسته چك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توليد و استقرار سامانه مركزي خزانه داري اوراق (CSD)سامانه يكپارچه مديريت اوراق بهادار (سيما) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه متمركز قبوض (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
خريد، توليد و استقرار سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پورتال بهداد (7230412306 - طراحي وبسايت)
سامانه تيكتينگ (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
42 خدمات طرح پردازان آذرخش 60/96394 1401/04/16 021-66911123 www.tpazarakhsh.ir
آدرس: تهران _ ميدان توحيد خيابان ستارخان بن بست آزادي پلاك 19
نرم افزار:
سيستم بايگاني الكترونيكي (7230412312 - تصوير برداري از اسناد)
سيستم نظام پيشنهادات (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم هاي گروه جذب ، استخدام و توزيع نيروي انساني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
ريز سيستمهاي گروه تحول اداري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم هاي گروه كارگزيني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه ارزيابي و عملكرد كاركنان (طرح شهيد رجايي) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه آموزش كاركنان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستهاي گروه حضور و غياب و اتوماسيون تردد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه مديريت خدمات رفاهي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه پشتيباني و عمومي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه مديريت و تجهيزات ، تعميرات و نگهداري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه تداركات ، كارپردازي و انبار(لجستيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي اتوماسيون اداري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه ادارت خاص (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه مالي (حسابداري) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه پرداخت ها (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه حقوقي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه سلامت ، ايمني و محيط زيست (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه دانش سازماني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي گروه روابط عمومي و ميز خدمت (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستمهاي ابزارهاي كاربردي (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
خدمات مربوط به فن آوري اطلاعات و ارتباطات (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
43 خدمات مهندسي عصر انديشه 60/58368 1401/02/30 0711-23388 www.asre-andisheh.com
آدرس: فارس _ شيراز، خيابان هدايت غربي، حدفاصل خيابان بيست متري سينما سعدي و فلسطين، پلاك 147
نرم افزار:
سيستم جامع خدمات مشتركين برق عصر انديشه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم جامع اطلاعات مديريت توزيع نيروي برق عصر انديشه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
44 داده پردازان دوران 60/332085 1400/12/18 021-43588323 www.douran.com
آدرس: تهران _ شهيد بهشتي ، خيابان شهيد عبدالمجيد صابونچي ، خيابان شهيد فرشاد ايازي ( نهم )، پلاك 62 ، طبقه ششم
نرم افزار:
راهكار جامع سازماني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ARIO TM (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
45 داده پردازان نوين اهداف(نام قبلي: صبا سيستم مهر قم) 148586 1400/06/28 021-886019 www.depna.com
آدرس: تهران _ خيابان كارگر شمالي- خيابان 17- پلاك 140- واحد 5
نرم افزار:
BPMS كسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پرتال (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
46 داده پردازي ايران ‍‍ 60/224625 1400/08/22 021-88903251 dpi.ir
آدرس: تهران _ خيابان نجات الهي نبش خيابان لباف پلاك 164
نرم افزار:
نرم افزار سيستم يكپارچه مشتركين برق( نسيم داده پردازي ايران) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه متمركز اعتباري/ وب سرويسها (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
همراه برق نسيم (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
يكتا( بانك صادرات) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم حساب همراه بانك رفاه (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم جاري فراگير (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار پايا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت شعب نسيم (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم ساتنا(پيام) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار سيستم نسيم و سيمين و cm&cfs (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه برداشت مستقيم (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
انتقال فراگير به نسيم (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت فارم هاي استخراج رمز ارز (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
47 داده پردازي خوارزمي 60/97350 1400/04/04 021-89308212 http://www.dpkharazmi.com
آدرس: تهران _ هفت تير-خيابان قائم مقام فراهاني ، كوچه سهيلي ، پلاك6 -پلاك 2 جديد
نرم افزار:
دستگاههاي خودپرداز (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه باشگاه مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تبادل الكترونيكي احكام قضايي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
شناسنامه شعب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پيگيري وصول مطالبات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جستجوي بخشنامه ها و اطلاعيه ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت شناسايي دسترسي و امنيت كاربران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
دريافت مستمري خانوارهاي بهزيستي و كميته امداد امام خميني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار حذف سيستمي محدوديت استفاده از تاريخ موثر (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ثبت و پيگيري مغايرت هاي شتابي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه صياد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
وب سايت حسابگري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت كدهاي استاندارد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تجميع سرورهاي استاني در قالب مجازي سازي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تسويه وجوه و كارمزد قبوض همگاني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حدود اختيارات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه راهبري بانكداري اينترنتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ثبت و پيگيري متقاضيان درگاه پرداخت اينترنتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
48 داده پردازي نيلرام مانا 60/242188 1399/09/20 021-88366223 WWW.NILRAM.INFO
آدرس: تهران _ شهرك غرب- دادمان- خيابان سپهر- خيابان گلبرگ سوم- كوچه گلرخ غربي- پلاك 111- طبقه چهارم
نرم افزار:
NILRAM Business Suite (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
هوش تجاري BI (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
حسابداري مالي (ريالي / ارزي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري خزانه داري (ريالي / ارزي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري خريد (ارزي / ريالي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري فروش (ريالي/ارزي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري اموال و دارايي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري بودجه نقدي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري بهاي تمام شده (استاندارد و واقعي) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت منابع انساني و پرسنلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون اداري و كارتابل متمركز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
علاوه و تشويقي (ارزيابي عملكرد و آكورد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت آموزش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار و كنترل موجودي (7220512320 - نرم افزار انبار كالا)
نرم افزار مهندسي محصول (BOM Process) (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
برنامه ريزي مواد و كنترل MRP (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
برنامه ريزي و كنترل توليد (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
مديريت كيفيت اقلام ورودي و حين فرآيند (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
اقدام اصلاحي و پيشگيرانه (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
كنترل اسناد و مدارك (آرشيو اسناد) (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
فروش تعدادي و برنامه ريزي فروش (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
فروش سازماني (CRM) (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
شكايت مشتري (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
مديريت خدمات پس از فروش (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
مديريت نگهداري و تعميرات PM (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
كاليبراسيون و آزمايشگاه (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
تامين (خريد) داخلي و خارجي و برنامه ريزي تامين (خريد) (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
امنيتي و مهندسي فرايند انجام كار (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
خدمات انفورماتيك (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
نظام پيشنهادات و انتقادات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
49 داده كاوان هوشمند توسن 60/237806 1399/09/15 021-88359102 http://tidm.ir
آدرس: تهران _ تهران، خيابان كردستان جنوب، بعداز اتوبان حكيم، خيابان 27 آزادگان، بيست‌متري اول، كوچه 28 غربي، پلاك22
نرم افزار:
انبار داده (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
هوش تجاري (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه كشف تقلب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه حسابداري مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه‌ي مديريت ذينفع واحد و اشخاص مرتبط (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مبارزه با پولشويي كاوش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تحليلي مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تيام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه راويار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سرند (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه IFRS (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع شعب - Branch 360 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه امتياز دهي مشتريان - Customer 360 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه چك درون بانكي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه جامع حسابداري مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه شهرنت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
كفايت سرمايه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
50 داده ورزي فراديس البرز 60/225884 1400/08/25 021-85912556 www.faradis.com
آدرس: تهران _ خيابان وليعصر - بالاتر از ميدان ونك - خيابان خليل زاده - شماره 20
نرم افزار:
IRMA (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
FARNA (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
51 دانا پرداز قشم 60/176200 1400/06/30 021-49258000 www.danapardaz.net
آدرس: تهران _ فلكه دوم صادقيه ابتداي آيت الله كاشاني نبش بوستان يكم پلاك 6 ط 5 واحد 17
نرم افزار:
بينا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
دانا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
برنا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
52 دانش بنيان پرسين ويژه امين 60/332098 1400/12/18 021-24874000 www.persian.vision
آدرس: تهران _ تهران- پاسداران- خيابان كلاهدوز- خيابان افخمي زاده پلاك 6- طبقه يك واحد يك
نرم افزار:
persian vision ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
vision20 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
crm (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
gis (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع اطلاعاتي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
موزعين (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
سفارش گير آنلاين سرد و گرم (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
انبار (7220512320 - نرم افزار انبار كالا)
سرپرستي فروش بر روي تبلت (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
داشبورد مديريتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
راهكارهاي هوش تجاري BI (7220512324 - نرم افزار هوش مصنوعي)
خريد و فروش (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
بازار پردازي (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
نرم افزار فروشگاهي تحت وب (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
vision ERP lite (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
vista (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
ويستا پلاس Vista Plus (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
53 دانش پارسيان 60/337207 1399/12/28 021-43992000 www.dapa.ir
آدرس: تهران _ بلوار آفريقا خيابان بابك بهرامي پلاك 10
نرم افزار:
نرم افزار جامع آزمون دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار سيب ( سامانه يكپارچه بهداشت) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم فزار عملي مهارت هاي هفتگانه دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار تاليف و تدوين كتاب و محتوا دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار مكاتبات و ارتباطات سازماني دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار ماه سلامت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار مديريت هوشمند مدارس دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار بانك سوال دانش پارسيان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار ماه كار ERP (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
بايا (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
54 درسا رسانه هوشمند 60/333995 1399/12/26 021-88614336 www.dorsagroup.com
آدرس: تهران _ يوسف آباد، خ 57، پ 30
نرم افزار:
سيستم اطلاعات مديريت پروژه درسا ويژه پروژه هاي EPC (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم اطلاعات مديريت پروژه درسا ويژه سازندگان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم اطلاعات مديريت پروژه درسا ويژه كارفرمايان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
55 دنيا پرداز ژرف 60/293764 1400/11/05 021-66477238 www.donyapardaz.com
آدرس: تهران _ م فلسطين خ فلسطين پايين تر از ميدان خ فلسطين كوچه شهيد عسكري پ 5 واحد 4
نرم افزار:
سيستم فروش شركت پخش فراورده هاي نفتي ايران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه توليد قطارهاي مسافري و نظارت بر خدمه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت تبليغات اسلامي(سمتا) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم پنجره واحد (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه مديريت اعزام مبلغين(اوقاف) (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
56 راه گزين رايانه 60/47284 1400/02/15 021-44453238 www.rahgozin.com
آدرس: تهران _ جنت آباد-بلوار بعثت-پلاك15
نرم افزار:
سامانه مديريت (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه رانش (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
ستاره (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
آساپي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
57 راهكارهاي نرم افزاري پارسان 60/226776 1399/09/01 021-88107293 www.parsanerp.com
آدرس: تهران _ خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - تقاطع فتحي شقاقي - پلاك78 - طبقه3
نرم افزار:
راهكار مالي و اتوماسيون اداري پارسان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
راهكار منابع انساني پارسان (7220412314 - نرم افزارهاي تحت وب)
حسابداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
دريافت و پرداخت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اموال و دارايي ثابت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بودجه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت انبار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بازرگاني داخلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بازرگاني خارجي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پرسنلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
كارگزيني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حقوق و دستمزد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت تردد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تسهيلات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تجهيز منابع (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اتوماسيون اداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
خريد و تداركات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت قراردادها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
هوش تجاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حسابداري بهاي تمام شده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور حقوقي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت مزايده‌ها و مناقصه ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور رفاهي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور سهامداران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
امور مجامع (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سنجش كيفيت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بهره وري عملكرد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت ارتباط با مشتري CRM (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت فرآيندهاي كسب و كار BPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
58 رايان پردازكاوش 60/301096 1400/11/13 021-88401380 www.rpkavosh.com
آدرس: تهران _ قائم مقام بالاتر از مطهري ?وچه دوم ب پلا? 6 واحد 2
نرم افزار:
سامانه جامع اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع اموال و انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه بازاريابي بانكي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه جامع تداركات سيتام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه انبار كارپردازي(سمام) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه جامع اعتباري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه تخصيص خودرو (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه نظارت اعتباري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه تفاهم نامه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه سود و زيان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه رفاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع مديريت منابع سازماني ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ارزيابي سلامت (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه بودجه شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه بنياد بيماري هاي خاص (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه ثبت الكترونيك اسناد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه MIS شركت فاضلاب تهران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
59 رايان نظم 60/185277 1399/07/15 021-88718586 http://www.rayannazm.com
آدرس: تهران _ خيابان شهيد احمد قصير -خيابان سوم پلاك 19 طبقه 7 واحد19
نرم افزار:
سيستم حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم انبار و انبارداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اموال و دارايي هاي ثابت و نظام نوين اموال دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بودجه و اعتبارات دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سفارش فروش كالا و خدمات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم پرسنلي ،كارگزيني و صدور حكم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم بهاي تمام شده برمبناي AFC (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سپرده تضمينات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مديريت قراردادها و پيمانها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
60 رايانمهر دانش سنج 60/229998 1400/08/28 021-89717000 www.rayanmehr.co.ir
آدرس: تهران _ ونك-ملاصدرا-شيرازي جنوبي-گرمسار غربي-پلاك 23
نرم افزار:
اي شارژ (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
پيام رسان بل چت (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
61 رايانه خدمات اميد 60/281388 1400/10/21 021-42375000 www.ocs.co.ir
آدرس: تهران _ بزرگراه حقاني - بين مدرس و ديدار شمالي - پلاك ۱۵ - شركت رايانه خدمات اميد
نرم افزار:
ارزشگذاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بانكداري شركتي نگين (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه هوش تجاري دنا (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه بازنشستگي نيروهاي مسلح (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
62 رهياب فن آوا 60/170251 1400/06/24 021-40443616 www.rahyabtelecom.com
آدرس: تهران _ تهران كن بزرگراه شهيد همت خيابان احمد كاشاني كوچه پرديس مجتمع پرديس 1 طبقه دوم واحد 17
نرم افزار:
Aroosha-OSS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مونيتورينگ و تيكتينگ Aroosha-ITSM (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
63 ساختارهاي اطلاع رساني نوين گستر 60/159228 1400/06/10 021-42070000 www.son.ir
آدرس: تهران _ خيابان شهيد بهشتي- خيابان پاكستان- كوي ساوجي نيا- پلاك55
نرم افزار:
هوش تجاري (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
تجميع اطلاعات (7240312302 - ذخيره اطلاعات در فرمت مناسب)
سامانه كشف تقلب و تخلف (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
Intelligent EHS (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
كلان داده (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
64 سازه اطلاعات سامان 60/190209 1399/07/19 021-22906448 www.sis-eg.com
آدرس: تهران _ بزرگراه مدرس، ابتداي خيابان ظفر شرقي، پلاك 215، طبقه سوم غربي و سوم شرقي
نرم افزار:
نرم افزار پورتال سامان بر بستر سامان سوئيت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پورتال سامان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار پورتال سامان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
65 سامانه انديشمند پگاه 60/70525 1401/03/18 021-44235318 www.saapp.ir
آدرس: تهران _ مرزداران خ ابوالفضل پلاك 8 طبقه اول واحد 3
نرم افزار:
سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني (توليد و پخش و فروش و مالي و اداري) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني (منابع انساني) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم راهبري فروش و توزيع (GIS) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
66 سامانه ساز دلفين آپادانا 60/124781 1401/05/18 031-37864757 www.mydolphin.ir
آدرس: اصفهان _ رباط - خيابان رباط- ميدان جمهوري- پلاك 31- طبقه سوم- واحد جنوبي- كد پستي: 8139613493
نرم افزار:
مديريت ناوگان (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
ديسپاچينگ (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه تاكسي هوشمند دلفين (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
67 سباپردازش(سهامي خاص) 60/118997 1400/04/29 021-88698834 www.sabapardazesh.net
آدرس: تهران _ سعادت آباد-بلواردريا- نرسيده به مطهري-پلاك 163-طبقه دوم-واحد4
نرم افزار:
مديريت كارت‌هاي گروهي در سامانه درگاه اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه پشتيباني از نسخه شتاب 7.0.4 در سامانه درگاه پرداخت و بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه بروزرساني واسط كاربري سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه هاي توسعه سامانه بانكداري اينترنتي در فاز 1 (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ايجاد و مديريت كاربران توسط مشتري در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سبدگردان با تاييد امين (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه وب سرويس هاي چك در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه بانكداري دانشگاه تهران (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سرويس صورتحساب تجميعي كارت هاي گروهي در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه سرويس مديريت كارت هاي گروهي در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه كنترل بر خط اطلاعات حساب در فرآيندهاي ثبت‌نام سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
تعريف و عملياتي نمودن توكن هاي خريداري شده برند feitian با استاندارد Avacas (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس هاي درخواستي شركت سيمرغ تجارت در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه سرويس هاي چك در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه وب سرويس صورتحساب تجميع بدهكار و بستانكار در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه وب سرويس كد شبا در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ايجاد محيط آزمون سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس هاي ثبت نام موبايل بانك جديد (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه مديريت اطلاعات مشتريان در سامانه ايميل بانك از طريق وب سرويس بانك تجارت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه حذف رايگان از سرويس مديريت پيامك لحظه اي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه افزودن كد معرف به فرآيندهاي ثبت نام باشگاه مشتريان در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه گزارشات درخواستي چابك تجارت آسيا در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه مديريت پيامك لحظه اي و اخذ كارمزد در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام حسابهاي حقوقي و مشترك با رمز ثابت در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ارسال و تاييد كد فعالسازي در تغييرات شماره موبايل در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه تغييرات در فرآيندهاي احرازهويت و پيچيدگي رمزها (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه مسدودسازي رمز دوم كارت در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي تجارت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي امكان مشاهده حساب متناظر با كارت در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ايجاد محيط آزمون سرويس هاي سامانه بانكداري اينترنتي،سامانه بانكداري اينترنتي فرا،سامانه درگاه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس ثبت نام گروهي باشگاه مشتريان در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
خدمات انتقال دانش فني سامانه هاي تحت مسئوليت شركت سباپردازش به شركت تاتا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
انتقال ماشين هاي مجازي شركت سباپردازش به زيرساخت مجازي بانك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي وب سرويس استعلام شماره حساب كارت در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام و مديريت اطلاعات مشتريان موبايل بانك در سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه وب سرويس استعلام كد شبا در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه پياده سازي واسط كاربري جديد سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه ثبت نام مشتريان حقوقي در سرويس پيامك لحظه اي ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ارتباط سامانه درگاه پرداخت اينترنتي WCMS ايران ارقام در پروژه كارت هاي گروهي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
راه اندازي سرويس پرداخت گروهي قبوض در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه توسعه افتتاح حساب الكترونيكي كوتاه مدت قرض الحسنه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ميان افزار دسترسي مكانيزه وب سرويس هاي سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه سرويس پرداخت دوشناسه اي در سامانه درگاه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سرويس پرداخت دوشناسه اي در سامانه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه تهيه و اجراي نرم افزار پالايش اطلاعات ORMوAMX و ارسال پيامك هشدار (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي وب سرويس انتقال گروهي درون بانكي و پيگيري آن در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه سرويس دهي به مشتريان تك حسابي در سامانه موبايل بانك جديد (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
خدمات نگهداري سامانه پرداخت الكترونيكي دانشگاه شهيد بهشتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه كارمزد ارسال پيامك در سرويس هاي انتقال وجه بانكداري اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام كاربران اتباع خارجي در حساب هاي حقوقي از طريق سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه كنترل برخط اطلاعات حساب در فرآيندهاي ثبت نام سامانه ORM (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
عملياتي شدن سامانه همراه بانك جديد در در سيستم ORM و AVACAS (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي ISOPROXY (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه شخصي سازي گزارش مانده تجميعي در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه سرويس استعلام چك از چكاوك در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه ثبت نام اتباع خارجي در سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
پروژه راه اندازي سرويس صورتحساب قبوض شناسه دار سامانه فرا (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
68 سپيدار سيستم آسيا 60/126917 1400/05/06 021-81022000 sepidarsystem.com
آدرس: تهران _ ونك، خيابان نيروي انتظامي، خيابان عطار، پلاك 20، طبقه اول، واحد غربي
نرم افزار:
سپيدار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دشت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دارايي ثابت سپيدار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
69 سكوي كسب و كار الكترونيك 60/124884 1401/05/18 021-87634250 www.sakkook.ir
آدرس: تهران _ ميدان ونك، ميدان كوشيار، خيابان شهيد عقيل خليل زاده، پلاك 28، طبقه اول جنوبي
نرم افزار:
سامانه كسب و كار به كسب و كار (سككوك) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه خريد اعتباري كسب و كار به مصرف كننده (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
نرم افزار امداد خودرو (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
70 سنجش افزار آسيا 60/90623 1400/03/28 021-88799914 www.saa.ir
آدرس: تهران _ ميدان ونك خيابان شانزدهم گاندي پلاك 8 طبقه 3
نرم افزار:
نرم افزار قرائت از راه دور برق (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
نرم افزار بازار برق (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
نرم افزار ويژه سنجش و پايش انرژي كنتورهاي برق (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
71 سيستمهاي اطلاعات مديريت شرق رايا 60/202947 1400/07/24 051-35412360 www.sharghraya.com
آدرس: خراسان رضوي _ شهرك صنعتي توس -فازيك -بلوارصنعت - ساختمان شرق رايا -طبقه ششم - واحد 601
نرم افزار:
نرم افزار انبار ريالي و مقداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مهندسي محصول و فرايند توليد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزارحسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم نرم افزار حسابداري فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خزانه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اموال و دارايي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم برنامه ريزي مواد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم كنترل توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم خدمات پس از فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تعمير و نگهداري ماشين آلات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم تداركات و خريد داخلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
جامع كنترل قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پنل فروشگاهي – POS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حسابداري بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم برنامه ريزي و تدوين بودجه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
72 شبكه هاي هوشمند پايا انرژي سديد 60/96380 1401/04/16 021-22256949 www.payaenergy.ir
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد، ميدان محسني، خيابان شاه نظري، كوچه دوم، پلاك 18 ، واحد8
نرم افزار:
Live EEM (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
Paya MDM (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
73 شركت به پرداز همراه سامانه اول 60/285859 1399/11/07 021-86084251 www.behsacorp.com
آدرس: تهران _ تهران - ميدان ونك - خيابان برزيل شرقي - خيابان شمس لاهيجاني-پلاك 23 ساختمان رويال ونك
نرم افزار:
BILLLING&CRM. (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
(ADM) CRM&CBS (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار موبايل MobileApp MCI (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم دفاتر خصوصي Dealer (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم شارژينگ TopUp (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم USSD (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم محاسبه و صدور صورتحساب billing اپراتورهاي تلفن همراه. (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مديريت كمپين. (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم باشگاه مشتريان همراه اول يا Management Loyalty (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه خدمات همراه مشتريان سازماني B2B ecare (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم يكپارچه خدمات مشتركين CRM Core (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
74 شركت رهياب رايانه گستر 60/204908 1399/08/06 021-43494000 www.rahyab.ir
آدرس: تهران _ خيابان خالد اسلامبولي(وزرا)- خيابان 33 - پلاك 25 - طبقه 3
نرم افزار:
سامانه مديريت ترمينال كانتينر-CONSOL (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت عمليات كالاهاي متفرقهGCOMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت متحد عمليات نمايندگي هاي كشتيراني و فورواردينگ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
جمع آوري ضايعات شناورهاي درياي پاك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه وصول مطالبات و معوقات بانكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
همراه بانك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پنل كاربري و سامانه ارتباط با مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه فروش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت انبارهاي عمومي و گمركي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
75 شركت سيستم هاي اطلاعاتي تصميم سازان اسپانه 60/133016 1401/05/27 031-31319277 http://www.demisco.com/
آدرس: اصفهان _ خيابان جي، خيابان پروين، كوچه طيب5 پلاك4 طبقه سوم
نرم افزار:
سامانه هوش تجاري و تشخيص تقلب راهكارسلامت الكترونيك (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه صدور درمان تكميلي راهكار سلامت الكترونيك (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيستم بيمه گري ثالث دميس (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
حسابداري عمليات بيمه گري دميس (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه درمان الكترونيك دميس (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
76 شركت توسعه فن آوري هميار مهندسي تفاهم 60/174828 1400/06/27 021-88884437 www.estdco.com
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد، پلاك446، بازار بزرگ ميرداماد، طبقه سوم اداري، واحد313
نرم افزار:
رتينا - نفت سياه 1 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بستر اكتشاف و توليد رتينا-استيشن 2017 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
شبيه ساز مخازن رتينا-تركيبي 2017 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
PerfoExact (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
77 شركت فرجام فراپرداز 60/189459 1399/07/18 021-88848481 www.farjamco.com
آدرس: تهران _ خيابان مطهري-نرسيده به مفتح-پلاك240-- طبقه4-واحد44
نرم افزار:
سيستم يكپارچه مديريت منابع سازماني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت مالي سازمان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستمهاي اداري-پشتيباني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت اموال (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم انبارداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
78 شركت مشاورنرم افزار محك 60/197670 1400/07/20 051-37031000 www.mahaksoft.com
آدرس: خراسان رضوي _ مشهد بلوار خيام - خيابان پيام -ساختمان پست بانك-طبقه 5
نرم افزار:
نرم افزار حسابداري محك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كيف پول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پيامك رسان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
چاپ و توليد باركد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تعميرات و خدمات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سفارش گير همراه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
لايف باجت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آپارتمانا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تحليل گر (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم پروژهها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دارايي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بايگاني اسناد و دبيرخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم چند ارزي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
شركت مازاد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بازارا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كاربر شبكه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
79 شركت نرم افزاري كوثر رايانه بهينه 60/261615 1399/10/11 021-88794948 www.kosarrb.com
آدرس: تهران _ خيابان وليعصر عج نرسيده به ميدان ونك ساختمان 1295 پلاك 2435 طبقه چهارم
نرم افزار:
بانكداري كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
بانكداري اينترنتي كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
همراه بانك كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه درخواست وام (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
تلفن بانك كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم هوشمند پيگيري معوقات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پيام كوتاه حساب و وام (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه نوبت دهي كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پايانه هاي فروشگاهي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه واريز آني (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه حواله هاي پايا ساتنا و سحاب (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
حسابداري كوثر (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سوئيچ كوثر (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه طرح اكرام (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پايانه غير نقدي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
نرم افزار ثبت حواله (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
وب سرويس تبادل اطلاعات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
80 شماران سيستم 60/41172 1400/02/08 021-88519941 www.shomaran.com
آدرس: تهران _ تهران خيابان شهيد بهشتي خيابان پاكستان كوچه ساوجي نيا پلاك 4 -واحد 5-طبقه 2 شهرداري
نرم افزار:
پيشتاز(ERPشامل نرم افزارهاي مالي،زنجيره تامين،ارتباط با مشتريان ،مهندسي محصول ،دارايي ثابت و منابع (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
شاتو (توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري و مديريت فرايند كسب و كار) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
برنا(ERP شامل مالي ،انبار ،فروش،توليد و مديريت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
81 صنايع ارتباطي آوا 60/104507 1401/04/24 076-93119111 www.ava.ir
آدرس: منطقه آزاد كيش _ جزيره كيش، درخت سبز، شهرك صنعتي 1، مجتمع توليد ارم، واحد 137
نرم افزار:
Soft switch(NGN/IMS/VOIP/IP-PBX) (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
session border controller (SBC) (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
AGCF (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
RACF (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
‌BCF (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
HSS (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
PBX (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
Call Center (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
PBX NMS (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
Public NMS (7220512325 - نرم افزارهاي جاسازي شده در سخت افزار)
82 صنايع فن آوري طراحان بهينه 60/176205 1399/07/05 021-88336206 www.tbcom.ir
آدرس: تهران _ تهران - ميدان جهاد- ميدان سلماس - خيابان فتحي شقاقي (8) - پلاك 123 طبقه همكف
نرم افزار:
سيستم اتوماسيون طراحان مقدم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اطلاعات سدها (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
انبار طرحهاي عمراني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال دولتي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اموال و دارايي هاي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حسابداري بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبار تعدادي و ريالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پروتكل سنا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پروتكل سناما (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اضافه كار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم حقوق دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم پرسنلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم TTMS معاملات فصلي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اطلاعات سدها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم پايداري سدها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مبدل اطلاعات نرم افزاري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم ذيحسابي طرح هاي عمراني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم طرح هاي عمراني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم گزارش ساز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
دبير خانه و اتوماسيون اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه مشاوران و پيمانكاران دولت (سمپاد) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
83 طراحان جامع انفورماتيك افق 60/217723 1399/08/22 021-88544215 taoitco@yahoo.com
آدرس: تهران _ خيابان بهشتي خيابان قائم مقام فراهاني كوچه هشتم پلاك 30 طبقه دوم
نرم افزار:
نگهداري تعميرات افق (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
مديريت پروژه و فعاليت ها (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
هافمن (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت مالي و توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كميسيون معاملات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سايت سپه (7220512343 - نرم افزار تجارت الكترونيك)
84 طراحان نرم افزار اسپاد 60/283665 1399/11/04 021-22221720 www.spad.ir
آدرس: تهران _ ميرداماد- خيابان قباديان - خيابان البرز- پلاك1 - طبقه اول و دوم
نرم افزار:
بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
85 طرح و پردازش غدير 60/266323 1399/10/17 021-88743954 www.ghadirco.net
آدرس: تهران _ دفتر مركزي تهران خ مطهري خ شهيد محمد حسين علي اكبري خ صحاف زاده پلاك 40 طبقه اول
نرم افزار:
اطلس حضور و غياب طرح و پردازش غدير (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه مديريت تغذيه سازماني كانتين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
كلاك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه موبايلي اطلس (سما) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اطلس ارباب رجوع طرح و پردازش غدير (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
86 تاژان سيستم 60/180806 1400/07/03 021-88177017 www.tajan.ir
آدرس: تهران _ خيابان استاد مطهري- بعد از سهروردي- روبروي باشگاه بانك سپه- پلاك 34- طبقه همكف
نرم افزار:
سامانه برنامه عملياتي mis (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه كشف و پشتيباني مغايرت تراكنش هاي الكترونيك- ورژن جديد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه فروش آرد ساير مصارف (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
تحليل فني عملكرد سوئيچ SSD (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه كشف كارمزد تراكنش هاي شاپرك (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طرح تامين انتقال آب در حوضه هاي آبريز كشور (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سپنتا2 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانهFTP- سامانه بازار درون بانكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
آمار بين بانكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توليد و استقرار و پشتيباني سامانه مديريت تراكنش هاي قبوض (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درجه بندي شعب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بودجه جامع بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه طرح انگيزشي نتخاب شعب برتر با تكنيك بازي انگاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سود و زيان و كنترل بودجه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تراز كل بانك سپه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه هدف گزاري محصول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه دارايي هاي ثابت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ذخيره مطالبات مشكوك الوصول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه محسبه نسبت كفايت سرمايه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سنجش رضايت كاركنان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه طرح احياي اراضي كشاورزي خوزستان، ايلام ئ سيستان و بلوچستان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت درخواست هاي اعتباري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه همسان براي انتخاب مشاوران در پروژه‏‌هاي آب و آبفا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طراحي، توسعه و استقرار فز دوم سامانه جامع وصول مطالبات معوق(TDM) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ذرت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه پشتيباني طرح احداث مجتمع هاي آبرساني روستايي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
توسعه ماژول هاي سامانه اينترنتي و اينترانتي بانك ملت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
87 تجارت الكترونيك پارسيان 60/124877 1401/05/18 021-22661777 www.pec.ir
آدرس: تهران _ خيابان جردن - كوچه سلطاني(سايه)-پلاك8
نرم افزار:
نرم افزار دستگاه كارتخوان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
كتابخانه درون برنامه اي پرداخت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تاپيار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار اندرويد پوز (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
سامانه هوش تجاري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درگاه پرداخت قبض سوييچ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
درگاه پرداخت موبايلي قبض سوييچ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
(شارژ اتوماتيك)درگاه پرداخت موبايلي تاپ آپ سوييچ (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
استعلام قبض برق (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
88 تراشه پرداز پويا 60/209258 1399/08/10 021-44180002 www.tapco1.com
آدرس: تهران _ تهران، كيلومتر 17 اتوبان تهران-كرج، ابتداي بلوار پژوهش، پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس، ساختمان پويش، بال غربي طبقه منفي يك شركت تپكو
نرم افزار:
كارت پارك الكترونيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مديريت اطلاعات دام - سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
كلود CRM (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم بازرسي و نظارت - سيبان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
موبايل اپ سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
كلود سيماد (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم تست كليدهاي قدرت - BTSoft (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
گشت و نگهباني (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم هوشمند مديريت اموال و دارايي ها - جمع داري اموال (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
كارت وفاداري مشتريان (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم باركد انبار (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم شناسايي، بازرسي و نظارت مكانيزه درختان - شبنم (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم طرح ترافيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
مديريت تردد اعضاي باشگاه (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مديريت اطلاعات پست هاي برق - سيماپ (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
مديريت خريد اعتباري (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
مديريت خدمات همايش (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مديريت اطلاعات كاليبراسيون - سيماك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سيستم مكانيزه تخليه صندوق هاي پست (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
نرم افزار فرمت + كدينگ و مديريت كارت پارك الكترونيك (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
89 تلكا مسافت 60/259904 1399/10/10 021-26420128 www.telecomsoft.ir
آدرس: تهران _ خيابان ظفر، خيابان كازرون شمالي، كوي عابدي، پلاك9، طبقه 4
نرم افزار:
كيوسك و خودپرداز بانكي فرين (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم كنترل مركزي كيوسك و خودپرداز بانكي فرين (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
90 توسعه آتراويژن فردا 60/89443 1401/04/09 021-44294457 www.orcaspl.com
آدرس: تهران _ بلوارمرزداران - خيابان حضرت ابوالفضل - پلاك 4- واحد 5
نرم افزار:
ATRA ERP (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ATRA HRM (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم توزيع و پخش آترا (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
91 توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات سيگما 60/195417 1399/07/25 021-883331 www.sigma.ir
آدرس: تهران _ كارگر شمالي- نرسيده به تقاطع جلال آل احمد- نبش كوچه دوم - ساختمان [(467قديم)جديد1839-طبقه5 واحد43
نرم افزار:
پورتال سيگما (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
برنامه ساز سيگما (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
92 توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين 60/225989 1399/09/01 021-82198830 http://www.tosan.com
آدرس: تهران _ خ وليعصر، بلوار اسفنديار، پلاك 69
نرم افزار:
سيستم جامع بانكداري متمركزبنكو (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه يكپارچه پرداخت الكترونيك (سيستم سوئيچ سيپا) (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم جامع بانكداري متمركز فرانگين (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم جامع بين بانكي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم جامع تسهيلات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سيستم بانكداري مجازي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه كارت اعتباري (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه نظارت الكترونيك (سنا) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
كارپوشه ملي ايرانيان (E-Box) (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
گذرگاه تبادل اطلاعات ساتراپ(GSB) (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
93 توسعه سيستمهاي كاربردي و حسابداري ملك 60/305025 1399/11/29 021-88349844 malek-co.com
آدرس: تهران _ تهران - هفت تير -خيابان شهيد نورالدين موسوي(بختياري) - خيابان بهار شمالي - پلاك 318 - طبقه 2 - واحد 5
نرم افزار:
نرم افزار جامع و يكپارچه حسابداري نفت و گاز و پترو شيمي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع و يكپارچه حسابداري بازرگاني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
94 توسعه فناوري اطلاعات همفكران 60/133010 1401/05/27 021-88171354 www.hamfekrangroup.ir
آدرس: تهران _ ميدان آرژانتين خيابان بخارست خيابان بخارست 8 پلاك 8 طبقه 4 واحد 5
نرم افزار:
پرديس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم نرم افزاري تاكسيراني تهران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
95 توسعه گران نرم افزار آذربايجان 60/320535 1399/12/14 041-33380254 www.asd.ir
آدرس: آذربايجان شرقي _ خيابان ازادي نبش گلگشت - پارك علم و فناوري استان اذربايجان شرقي
نرم افزار:
نرم افزار منابع انساني مصباح (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تداركات و بازرگاني همدم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
اتوماسيون نظام مهندسي ساختمان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه فرآوري خون (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
آموزش كاركنان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ارزشيابي عملكرد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت مصرف انرژي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت ارزيابي پيكانكاران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
96 تيوا سيستم 60/226781 1399/09/01 021-88195679 www.tiva.ir
آدرس: تهران _ گاندي جنوبي- نبش سوم- پلاك7 - طبقه 3 -واحد12
نرم افزار:
مديريت كار موبايل (مكارم) (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سامانه مديريت پورتفوليو، طرح و پروژه (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
سيستم كنترل مديريت (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
رسم - رهياب سرويس مدارس (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
سامانه هدهد( همراه دانشگاه، همراه دانشجو) (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
97 عصر دانش افزار 60/230461 1400/08/28 021-88706831 www.asredanesh.com
آدرس: تهران _ ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير-كوچه نهم-پلاك 18
نرم افزار:
موبايل بانك سينا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سبز پرداز (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
موبايل بانك حكمت ايرانيان (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
بانكت (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
98 فراز انديشان حساب 60/332975 1400/12/19 021-88147216 www.farazandishan.com
آدرس: تهران _ دفتر 1 :خيابان شريعتي - بالاتر از مطهري - كوچه مينوي ( سعدي سابق ) - پلاك 22 - واحد 8
نرم افزار:
Reporting Accuonting (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
Reporting Payrolling (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
99 فراعمران نگار 60/235931 1400/09/04 021-77725215 www.faraomran.com
آدرس: تهران _ تهرانپارس خيابان 192 غربي بين عادل و طاهري پلاك 21
نرم افزار:
نرم افزار مديريت اطلاعات ساختمان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
GPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
PDN-GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Petro-GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
GDMS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
نمانير (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
PORTS-GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
USMS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
نگار (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
تماب (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
تغذيه اطلاعات (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
آرشيو الكترونيك (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
100 فن آوران اطلاعات سوشيانس 60/70540 1401/03/18 021-22255010 www.soshianceit.com
آدرس: تهران _ ميرداماد، ميدان مادر،خيابان شهيد امير سرلشگر عليرضا سنجابي ، پلاك 6 ، برج بيژن طبقه 12، واحد 1
نرم افزار:
نرم افزار حسابداري سيوا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار فروش سيوا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار حقوق و دستمزد (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار سيوا نسخه فروشگاهي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار سيوا نسخه كاربردي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار سيوا نسخه پيشرفته (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار خزانه داري (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار برنامه ريزي توليد و قيمت تمام شده (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار سفارشات خريد (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار سفارشات فروش (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار مديريت پروژه (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سيستم جامع مالي و اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت چك (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت سريال جنس (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت باركد (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
زير سيستم ارزي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
معاملات فصلي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار مديريت ضمانت نامه ها (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت پيام كوتاه (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت كنترل ، تحويل و ارسال كالا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
يكپارچه سازي و انتشار اطلاعات شعب (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نسخه ابري سيوا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
نرم افزار انبار سيوا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
داشبورد مديريتي (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
101 فن آوران انياك رايانه 60/41165 1400/02/08 021-810750 www.eniac-tech.com
آدرس: تهران _ شهرك غرب- بلوار پاكنژاد- نرسيده به تقاطع دريا- كوي ارديبهشت- پلاك 23- ساختمان انياك
نرم افزار:
زير ساخت وفاداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
گردشگري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
بيمه (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
ديبا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
topup (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
102 فن آوران نوين سپيدز ايرانيان 60/258653 1400/09/26 021-42746000 www.sepidz.com
آدرس: تهران _ قائم مقام فراهاني - كوچه شهدا ( جنب تهران كلينيك ) - پ 16
نرم افزار:
نرم افزار جامع رستوراني سپيدز (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
سيستم يكپارچه مالي سپيدز(سيما) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
زير سيستم هاي نرم افزار سپيدز (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
103 فن آوري اطلاعات ويژن 60/241568 1400/09/10 021-22584792 www.vision-it.ir
آدرس: تهران _ تهران- پاسداران- بوستان 5- بعد از پايدارفرد- پلاك56- واحد 18
نرم افزار:
سامانه ثبت وقايع ازدواج و طلاق (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه ثبت الكترونيك اسناد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه مديريت وظايف (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه بهره وري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ثبت شركت ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه كاداستر (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه املاك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه آرشيوالكترونيكي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه مكاتبات مكانيزه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه حقوقي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه بازرسي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه زيرساخت نرم افزاري مبتني بر ميكروسرويس ويژن (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
سامانه مالكيت معنوي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه آگهي ها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه اجراي اسناد رسمي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه تعيين تكليف (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه ابلاغ سردفتران و دفترياران (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه موبايلي ويژن (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه هوش تجاري (BI Vision) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه تسهيلات بانكي ويژن (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه وبي موقعيت ياب ويژن (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه موبايلي موقعيت ياب ويژن (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه زيرساخت نرم افزاري مبتني بر MVC ويژن (7220412305 - نرم افزار ابزارهاي طراحي)
نرم افزار جامع مديريت منابع سازماني فن آوري اطلاعات ويژن ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
104 فناوران اطلاعات پرتونگار دانش 60/103286 1401/04/23 021-44137673 www.partonegar.ir
آدرس: تهران _ تهران، بزرگراه ستاري ، بلوار فردوس غربي، خيابان ورزي شمالي، كوچه يكم غربي پلاك 28 (ساختمان البرز) طبقه 2 واحد 9
نرم افزار:
Web API (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه تحت وب هواشناسي AWOS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
StandardReportGeneratorGUI (7220412302 - نرم افزارهاي سيستم عامل)
نرم افزار درون ساختي سنسورارتفاع برف (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور اولتراسونيك تبخير سنجي EV-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار هواشناسي AWS plus light (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار پيكربندي ايستگاه (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي نمايشگر ديجيتال D12 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي نمايشگر ديجيتالي مقدار سرعت باد (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار تجميع داده مدل DCS (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي ديتالاگر 4 كاناله مدل Dl222-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور تشعشع (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور تبخير سنجي EV-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختيماژول توسعه ديتالاگر مدل EXT222-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي دستگاه انتقال اطلاعات يصورت GSM/900GM (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور رطوبت اعماق خاك مدل SH100 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي ديتالاگرهواشناسي مدل DL222-485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور جهت باد مدل WD740i (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور سرعت باد مدل ws360i (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور دما رطوبت TH202 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور فشار هوا مدل AP485 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي ماژول GPRS (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي نمايشگر ديجيتالي سون سگمنت (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
نرم افزار درون ساختي سنسور دماي خاك -ترموكوبل PYT100 (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
Amatis (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
105 فناوران اطلاعات وستا 60/329866 1400/12/13 021-88285424 www.vestasoft.ir
آدرس: تهران _ بزرگراه جلال آل احمد- حدفاصل پل عابر شهرآرا و پل گيشا- شمال بزرگراه- پلاك 125- ط 2
نرم افزار:
نرم افزار مديريت يادگيري الكترونيك وستا (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
مديريت مكمل وب كنفرانس وستا (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
نسخه موبايل نرم افزار مديريت يادگيري الكترونيك يادانا (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
سيستم مديريت يادگيري الكترونيك ويانا (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
106 فناوري اطلاعات پارميس 60/192925 1400/07/15 021-87759000 www.ParmisIT.com
آدرس: تهران _ خ شهيد بهشتي - خ شهيد برادران كاووسي فر - نبش تقاطع ميرزاي زينالي - پلاك ۱ - طبقه ۳
نرم افزار:
پارميس استار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پارميس پلاس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پارميس360 (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
پارميس همراه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
107 فناوري اطلاعات پاسكال سيستم پويا 60/215941 1399/08/21 031-32203360 www.dorsaportal.com
آدرس: اصفهان _ ميدان انقلاب مجتمع انقلاب ط3 واحد 304
نرم افزار:
پُرتال سازماني دُرسا (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
نرم افزار مديريت فرايند كسب و كار درسا (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
مديريت اسناد الكترونيكي (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
108 فناوري اطلاعات ناواكو 60/227127 1400/08/26 021-88381140 www.navaco.ir
آدرس: تهران _ تهران- خيابان شهيد مطهري- نبش خيابان فجر- پلاك 276
نرم افزار:
پشتيباني و توسعه سامانه جامع رفع مغايرت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه بازرسي مكانيزه شعب (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه نوين (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه جامع آمار و اطلاعات (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه اوراق حق تقدم (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه كيوسك بانكي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه امور كاركنان ناواكو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه رفاه كاركنان ناواكو (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه نظارت مركزي كيوسك ناواكو (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
اجاره نامه، نامه معرفي ساختمان ها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
109 فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان 60/329858 1400/12/13 021-76250515 www.fanap.ir
آدرس: تهران _ پارك فناوري پرديس، بلوار نوآوري، نوآوري 12، پلاك 123
نرم افزار:
راهكار جامع يكپارچه اطلاعاتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سرزمين هوشمند پاد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
راهكار جامع يكپارچه مديريت دانشگاهي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پنجره واحد تسهيل سرمايه گذاري (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
گذرگاه تبادل اطلاعات (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سپندار (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
110 قاصدك سامانه 60/220831 1400/08/19 021-73010000 http://www.ghasedak.com
آدرس: تهران _ بزرگراه رسالت-خيابان نيرو دريايي خ شهداي گل پ 4 ط2
نرم افزار:
نت بيل (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سمفوني (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
پستخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
مهتاب (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
111 كارا افزار ايده آل 60/261507 1400/09/30 021-77449322 www.karaafzar.com
آدرس: تهران _ ميدان رسالت ، خيابان شهيد علي يزدان پناه )۵۳ ، )خيابان شهيد خاندل دهخورقان )۱۵۸ ، )پلاك10 ، ساختمان سپهر ، طبقه چهارم ، واحد جنوب شرقي ، واحد11
نرم افزار:
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان CRM ايده آل (7220512331 - نرم افزار مديريت روابط با مشتريان)
نرم افزار مشتركين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار قرعه كشي ايده آل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خزانه داري و چاپ روي چك ايده آل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول مديريت فروش ( پيش فاكتور - فاكتور فروش - فاكتور خريد ) (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول دبيرخانه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارسال پيامك sms (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول مديريت تماس تلفني شامل كالرآيدي و ضبط مكالمات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارسال ايميل گروهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول تنخواه داري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارتباط با شبكه هاي اجتماعي مانند تلگرام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول فرم ساز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول فرايند ساز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول صفحه ساز و اخبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول ارسال و دريافت اطلاعات از اكسل (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول باشگاه مشتريان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول فروشگاه آنلاين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروشگاه آنلاين تحت وب (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
نرم افزار سايت ساز CMS (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
نرم افزار CRM - اپليكيشن موبايل اندرويد و آي او اس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار CRM - ماژول حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
توسعه و پشتيباني نرم افزارهاي توليدي (7220412346 - نصب نرم افزار، آموزش و پشتيباني كاربران سيستم نرم افزاري)
نرم افزار CRM - ماژول برقراري ارتباط با ساير سيستم ها مانند حسابداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
112 كارا2000 60/75397 1401/03/24 021-26602500 www.kara2000.ir
آدرس: تهران _ تهران،بزرگراه صدر ،غرب به شرق، بعد از بلوار كاوه ، خيابان بهار جنوبي كوچه مطلبي ، پلاك 5
نرم افزار:
اتوماسيون رزرواسيون غذا و رستوران (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
كارا وب (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
113 كارت اعتباري ايران كيش 60/226038 1400/08/25 0764-4421429 www.irankish.com
آدرس: تهران _ خيابان احمد قصير(بخارست) كوچه هشتم پلاك 28
نرم افزار:
آسان خريد (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
درگاه پرداخت اينترنتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
MRS (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
114 كامپيوتر سند پرداز 60/225995 1399/09/01 021-88918513 www.sanadpardaz.com
آدرس: تهران _ بلوار كشاورز- خيابان فلسطين- پلاك 399-طبقه 4 شمالي
نرم افزار:
سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) ايمن شيشه سپهر-مهندسي محصول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم برنامه ريزي منابع سازمان(ERP( آريا شيمي- برنامه ريزي توليد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
115 كاوش راه انديشه 60/160689 1401/06/31 021-40443630 www.kara-geo.ir
آدرس: تهران _ شهرزيبا- خيابان احمد كاشاني - كنار گذر همت شرق - خيابان پرديس - ساختمان پرديس - واحد 27
نرم افزار:
سيستم اطلاعات مكاني تحت وب كارا (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
نرم افزار موبايل مديريت روسازي و ابنيه راه (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
توسعه سامانه اطلاعات مكاني تحت وب و اپليكيشن تلفن همراه (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
توسعه و پشتيباني سيستم اطلاعات مكاني تحت وب (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
ايجاد و استقرار سامانه اطلاعات مكان محور (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
116 كندا ايده 60/142679 1401/06/10 021-88335022 www.kandaidea.com
آدرس: تهران _ خيابان كارگر شمالي- پايين تر از بيمارستان قلب خيابان شهريور پلاك 25-27 طبقه 4 و 5
نرم افزار:
ITEMS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
MapPlus (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
PixO (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Flare (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Kanda MapEX (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
ICenS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Land Bank (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Kanda-Web GIS (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
Doxo (7220512347 - نرم افزار مديريت اسناد)
MarinePlus (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
117 كيميا گران سرزمين رايانه 60/197076 1400/07/20 031-37866430 www.kasraco.ir
آدرس: اصفهان _ سه راه سيمين ، خيابان سيمين ، خيابان فرهنگ ،كوچه يكم ، ساختمان كسرا
نرم افزار:
سيستم جامع اتوماسيون حضور و غياب و كنترل تردد كسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم جامع اتوماسيون تغذيه كسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم جامع اتوماسيون حراست كسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم جامع اتوماسيون نقليه كسرا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار جامع خدمات رفاهي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم پرداخت هاي متفرقه (كارانه كسرا) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
آويد كسرا (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
118 گام الكترونيك 60/323019 1399/12/15 021-41836000 www.gamelectronics.com
آدرس: تهران _ تهران، خيابان خرمشهر، خيابان مرغاب، كوچه سرمد، پلاك 31
نرم افزار:
اتوماسيون اداري الماس گام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
ساجات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
119 گروه فن آوري اطلاعات و ارتباطات رايان باراي 60/137224 1400/05/15 021-26422402 www.baray.ir
آدرس: تهران _ بلوار ميرداماد - خيابان نفت شمالي - خيابان يكم - پلاك يك - طبقه اول - واحد سه (۳)
نرم افزار:
مديريت امور حقوقي رايان باراي مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم جامع امور بازرگاني و توليدي مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سلامت اداري رايان باراي مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم‌افزار مديريت بيمه، درمان و رفاه رايان باراي مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه گردشگري مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت املاك مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت روابط و امور مشتريان مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مدول هوشمندسازي كسب و كار و ارائه گزارشات مديريتي (داشبوردهاي مديريتي) مبتني بر BarayERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم‌افزار موبايل متعامل ERP مركزي و ابزار گزارشات و مدول كاربردي موبايل ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع مديريت قراردادها و تعاملات مالي مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع منابع انساني مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اسامانه جامع اتوماسيون امور اداري مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع مديريت توليد و بهاي تمام‌شده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع مديريت نگهداري و تعميرات مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
زيرساخت جامع امور مالي مبتني بر ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع مديريت كسب و كارهاي خرد (فروشگاه‌ها، فروشگاه‌هاي اينترنتي و بسترهاي تبادل پولي و بانكي) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
120 گرين وب سامانه نوين 60/261587 1399/10/11 051-37638100 www.greenweb.ir
آدرس: خراسان رضوي _ تقاطع بلوار خيام و سجاد،مجتمع خليج فارس ،طبقه چهارم
نرم افزار:
سايت ساز گرين پرس (7230412306 - طراحي وبسايت)
چاپيروس (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم جامع مديريت چاپخانه‌ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
گرين پرس (7230412306 - طراحي وبسايت)
121 گسترش راهكار انديشه فردا 60/275594 1400/10/14 05136036061 graphinfotec.com
آدرس: خراسان رضوي _ خراسان رضوي - مشهد - بلوار شهيد فرامرز عباسي - فرامرز عباسي 32- اولين کوچه سمت راست - پلاک 5 واحد يک
نرم افزار:
مديريت فرآيندهاي كسب و كار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حضور و غياب (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سامانه جامع حمل و نقل بار درون شهري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع مديريت ارتباط مردمي 137 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه نظارت، بازرسي و مديريت كار همراه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار كنترل تردد پرسنلي (تايمكس) (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
سيستم مكانيزاسيون فرآيندهاي استانداري خراسان رضوي (bpms) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه طرح مثلث اقتصادي بر بستر bpms استانداري خراسان رضوي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت سرويس هاي تحت نظارت سازمان اتوبوسراني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه سايما اتش نشاني مشهد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار مديريت مشتريان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار تجميع اطلاعات حمل و نقل همگاني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار موبايل سامانه نظارت بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ماژول هاي گزارش ساز، داشبورد ساز و اپليكيشن تحت موبايل (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
اپليكيشن اندرويدي جامع اطلاع رساني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت فرآيند هاي سازماني گراف (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم آرشيو پرسنلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه ارزيابي عملكرد پرسنل - ارتقا شغلي و داشبورد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
طراحي فرآيند به سفارش مشتريان مبتني بر زيرساخت مديريت فرآيند هاي كسب و كار (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
122 گسترش طراحان نقش الماس 60/224608 1400/08/22 021-22088401 www.inoti.com
آدرس: تهران _ سعادت آباد ، چهار راه سرو ، پ 76 برج بانك تجارت طبقه 11 واحد 45/1
نرم افزار:
مديريت ارتباط با مشتري بر روي وب و بستر USSD (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
رزومه ساز الكتزونيك ICV (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
شبكه اجتماعي (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
123 گسترش فناوران اطلاعات يگانه 60/148610 1400/05/28 021-22466748 yeganehsoft.com
آدرس: تهران _ خيابان شريعتي-كوچه مشايخي - پلاك 2 - واحد 25
نرم افزار:
اتوماسيون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
بايگاني اسناد اداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آناليز آزمون (7220512329 - نرم افزار آموزشي)
صندوق قرض الحسنه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
124 مبنا داده آرين سيستم 237551 1401/09/13 021-88549360 ariansystem.net
آدرس: تهران _ تهران ، خيابان آپادانا ، خيابان نوبخت ، خيابان ششم ، پلاك 66
نرم افزار:
نرم افزار اتوماسيون اداري تحت وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان ArianERP (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار انبار و حسابداري انبار (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خريد و تداركات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حقوق و دستمزد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش و حسابداري فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اموال و دارايي ثابت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار دريافت و پرداخت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار رديابي كالا و محصول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار سفارشات خارجي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري بهاي تمام شده (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تعميرات و نگهداري (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار برنامه ريزي توليد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار كنترل امور قراردادها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش ارزي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مناثصه و مزايدات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پخش و توضيع مويرگي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار خدمات پس از فروش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ترخيص كالا (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پرتال مشتريان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار امور سهام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري تجميعي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حسابداري تلفيقي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار صورتهاي مالي اساسي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار سيستم تسعير ارز (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار نسبت هاي مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بودجه و اعتبارات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پرسنلي و احكام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تشويق و تنبيه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار حضور و غياب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار آموزش كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار احكام امتيازي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار رفاه كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار پرتال كاركنان (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تضمين كيفيت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار تكوين محصول (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار كاليبراسيون (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار كنترل كيفيت (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار آزمايشگاه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار توزين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار آرشيو اسناد (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرمافزار انتقال اطلاعات (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت فرآيندها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت هوشمند پيام (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت درخواست ها (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ارتباط با مشتريانCRM (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار ثبت نام آموزش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
125 مبين وان كيش 60/161761 1400/06/12 021-42854000 mobinone.ir
آدرس: تهران _ خيابان مطهري خيابان ميرعماد كوچه 9 پلاك 7
نرم افزار:
پلتفرم هشت ستاره (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پلنفرم وس (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
مديا واي فاي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
126 مجتمع خدمات مهندسي آيين كامپيوتر 60/133012 1401/05/27 021-22893778 aien.net
آدرس: تهران _ پاسداران- خيابان پايدارفرد- خيابان موسوي( گلستان 5) - پلاك 192- طبقه 3- واحد 304
نرم افزار:
سامانه جامع صورت وضعيت پي وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
تدبير (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
اطلس جغرافيايي آئين (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
127 مدارگسترش فناوري اطلاعات 60/75390 1401/03/24 021-88373555 www.itorbit.net
آدرس: تهران _ ميدان صنعت، خ ايران زمين، كوچه دوم، گذر تير، پلاك 6
نرم افزار:
EPIC- زير ساخت توليد نرم افزار يكپارچه مبتني بر BPMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نظام اطلاعات دانشگاهي ناد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
128 مركز گسترش فناوري اطلاعات 60/224631 1400/08/22 021-88510910 www.magfa.com
آدرس: تهران _ خيابان دكتر بهشتي-بين انديشه و سهرودي- ساختمان شماره 65
نرم افزار:
سامانه پايش و پيمايش هوشمند ناوگان (سپهتن) (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
مديريت و نگهداري ابنيه فني راه هاي كشور (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
سامانه پايش ناوگان شهرداري تهران (7220512336 - نرم افزار حمل و نقل)
مديريت عرصه جغرافيايي شهرك كاوش (7220512334 - نرم افزار اطلاعات جغرافيايي)
توانمندسازي، توليد و توسعه اشتغال پايدار (تاپ) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
129 مشاورين بهبود روش ها و سامانه هاي مبنا 60/261593 1399/10/11 021-88861214 www.mabna.ir
آدرس: تهران _ ميدان هفت تير ابتداي مفتح جنوبي خيابان عارف اديب شماره 12 طبقه اول
نرم افزار:
هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
مديريت ابزارهاي پرداخت الكترونيك (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
سامانه آمار و اطلاعات بانكي (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
سامانه ساخت مكعب داده (7230412303 - توليد گزارش هاي تخصصي از اطلاعات و داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
آرشيو الكترونيكي اسناد (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
130 مصور سازان چارسوق 60/160388 1400/06/11 021-88532556 www.charsoq.com
آدرس: تهران _ تهران- ميدان آرژانتين- انتهاي بلوار بيهقي - نرسيده به اتوبان مدرس- بين كوچه ششم و هشتم- پلاك2- طبقه 3- واحد5
نرم افزار:
ماريس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آيديس (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
131 منشور سيمين 60/241563 1400/09/10 021-66595961 www.dedj.com
آدرس: تهران _ تهران-ميدان توحيد-خيابان پرچم-خيابان خوش شمالي-پلاك 101-طبقه اول
نرم افزار:
ARM Manager (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
Tiny Manager (7210412302 - برنامه ريزي، طراحي و خدمات پشتيباني سيستم هاي سخت افزاري رايانه اي)
سفارشگير مشتري شگرد اندرويدي (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افراز فروشگاهي شگرد نسخه ويندوز (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افراز فروشگاهي شگرد نسخه اندرويد (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افزار رستوران شگرد نسخه اندرويد (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افزار رستوران شگرد نسخه ويندوز (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
نرم افزار سفارشگير مشتري شگرد نسخه ويندوزي (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
132 مهندسي آتي نگر برتر راستين 60/325147 1400/12/10 051-37601202 rastinsystem.com
آدرس: خراسان رضوي _ سجادشهر -خيابان لاله شمالي-كوچه بهارستان 4 -پلاك12 -واحد2
نرم افزار:
نرم افزار مديريت مطب و بيماران راستين طب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم اطلاعات بيمارستاني راستين سيستم (پذيرش - ترخيص -اسناد پزشكي - اتاق عمل - مدارك پزشكي - كلينيك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار بودجه و بهاي تمام شده راستين (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم هاي اطلاعات مديريت راستين (پنل پيامك -اموال -استريل ابزار -صورتجلسات -دفتر تلفن تغذيه -نقليه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم آزمايشگاه راستين (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
سيستم تصويربرداري راستين (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
سيستم داروخانه راستين (7220512332 - نرم افزار پزشكي و فناوري زيستي، دارويي و بيمارستاني)
نرم افزار مديريت نوبت راستين (نوبت دهي اينترنتي ، سيستم صف ، سيستم فراخوان ) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
133 مهندسي ارتباطي پ‍يام پ‍رداز 60/316356 1400/11/29 031-33375550 payampardaz.com
آدرس: اصفهان _ بزرگراه شهيد خرازي خيايان شهيدان شرقي كوچه 2 ابتداي بن بست بهار پلاك 44
نرم افزار:
سامانه مديريت رخدادهاي امنيتي SIEM (راوين) جهت مراكز عمليات امنيت (SOC) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه امن ساز ارتباطات كلاينت - سرور شبكه (كيهان) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه فايروال / دروازه امنيتي Security Gateway (نارين) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه مديريت و نظارت بر دسترسي هاي ويژه PAM (رايمون) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه حفاظت و كنترل اسناد ديجيتال DRM (رايان) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه احراز اصالت چندعاملي (MFA) كاربران (سامان) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
سامانه مديريت شناسه و كنترل دسترسي (IAM) كاربران (سامان) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
توكن امنيتي سخت افزاري (كيا) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
نرم افزار رمز كننده ديسك (ارگ) (7220512337 - نرم افزار امنيتي و نظامي)
134 مهندسي بهينه ايران 60/332104 1400/12/18 021-88708521 www.behinehiran.com
آدرس: تهران _ خيابان قائم مقام فراهاني ، خيابان شهدا ، پلاك 9 ، طبقه 6 ، واحد 37
نرم افزار:
سيستم برنامه ريزي منابع سازمان Behineh ERP (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم مديريت زنجيره تامين SCM (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ماژول نگهداري وتعميرات CMMS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
خريد آهن قراضه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت تسهيلات بانكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت تضامين (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت تنخواه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
پورسانت فروش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ايمني و بهداشت HSE (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مناقصات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
آرشيو فني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
حسابداري سهام (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نظامنامه مديريت پروژه و مديريت قرارداد و سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
مديريت پروژه هاي فني و اجرايي (مپفا) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ماژول جامع خريد بهينه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
ماژول جامع انبار بهينه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
خريد خدمات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم هاي مالي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم هاي توليد (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم هاي فروش ومديريت ارتباط با مشتريان CRM (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم هاي مديريت منابع انساني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم پخش وتوزيع مويرگي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم هاي مهندسي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
وام و تسهيلات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم كنترل كيفيت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه هوش تجاري و داشبورد مديريت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
135 مهندسي پژوهشي فراگستر پويا 60/103284 1401/04/23 021-42623000 www.faragostar.net
آدرس: تهران _ خ مطهري خ كوه نور خ 7 پ11
نرم افزار:
نرم افزار اتوماسيون اداري و مديريت فرايندهاي كسب و كار فراگستر (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار مديريت فرايند هاي كسب و كار BPMS (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم هاي مالي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
136 مهندسي پيشتازان انديشه پويا 60/166576 1400/06/17 021-44026064 www.pap-ict.ir
آدرس: تهران _ بلوار فردوس شرق جنب مخابرات آيت الله كاشاني پلاك 192 طبقه چهارم واحد 11
نرم افزار:
سامانه جامع امور اراضي كشور (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
مديريت اطلاعات آزمايشگاه (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
137 مهندسي سيستم هاي ناظر فرزان 60/300530 1399/11/24 021-26414122 www.nazerfarzan.com
آدرس: تهران _ خ وحيد دستگردي خ فريد افشار خ تونل آرش شرقي پلاك 8 واحد 5
نرم افزار:
Central Interlocking Module (CIM) (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
سيستم تراك محورشماري (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
138 مهندسي صفرويك پرداز 60/51835 1401/02/22 021-48650000 www.0-1.ir
آدرس: تهران _ فردوس، خيابان شهيد همايون وفاآذر شمالي، بن بست پانيذ، پلاك 8، ساختمان آرين، طبقه اول، واحد 2
نرم افزار:
دينگاپ(مركز پيام) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
فروشكده(فروشگاه ساز) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
139 مهندسي تذرو افزار 60/288929 1400/10/29 021-230330 www.tazarv..com
آدرس: تهران _ تهران – بلوار سعادت آباد – بلوار سرو غربي – خيابان صرافهاي شمالي – نبش كوي 17 شرقي – پلاك 1-طبقه اول
نرم افزار:
بستر نرم افزار مديريت فرايند هاي كسب و كار( BPMS(TBS (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم ضبط مكالمات حرفه اي HCLS3000 (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
Contact Center مركز تماس (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
نرم افزار ثبت حوادث و اتفاقات 121 (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
نرم افزار بازديد و نگهداري PM (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
140 مهندسي مشاور عصر فن آوري دانش 60/261592 1399/10/11 021-885332 www.kte.ir
آدرس: تهران _ خ خرمشهر - خ شهيد عشقيار ( نيلوفر ) - كوچه چهاردهم - پلاك 22
نرم افزار:
فرابر (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
اپليكشن موبايل فرابر (7220412304 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
141 مهندسي موج پژوه آزما 60/273729 1400/10/11 02177451020 signal-group.co
آدرس: تهران _ رسالت خيابان فرجام خيابان عبادي شمالي ?وچه صالحي پلا? 77
نرم افزار:
پردازشگر رادار دريايي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار جامع تست در باند هاي 2-4و4-8و8-18 (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
142 مهندسي نرم افزار هلو 60/283674 1399/11/04 021-22223172 www.torfehnegar.com
آدرس: تهران _ تهران- بزرگراه شهيد مدرس- خيابان وحيد دستگردي شرقي (ظفر)- روبروي خيابان تخارستان- پلاك 175
نرم افزار:
پخش (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
املاك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
آرايشگاه (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
رستوران (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
143 مهندسي نرم افزارسازان سپاهان 60/215960 1399/08/21 031-32289368 www.narmafzarsazan.com
آدرس: اصفهان _ خيابان نشاط – مقابل اداره پست – ساختمان ايرواني – طبقه اول
نرم افزار:
سامانه مستند سازي مناقصات و قراردادها و بانك اطلاعات منابع (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه جامع نگهداري و تعميرات CMMS (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه آزمايشگاه مكانيك خاك و مقاومت مصالح (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه صنعتي طب كار (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
144 مهندسي هوشمندسازگان 60/202942 1400/07/24 021-66733370 hosaco.ir
آدرس: تهران _ خيابان فردوسي شمالي خيابان صادق پ 7 طبقه هشتم واحد 902 كدپستي 1131945375
نرم افزار:
سامانه متمركز پرداخت الكترونيكي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت پايانه هاي فروش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه متمركز صورتحساب (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه مديريت،نظارت و كنترل نظام دريافت و پرداخت الكترونيك شركت سهامي بيمه ايران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
145 موسسه خدمات مديريت و فن‌آوري رشد قلم‌ چي 60/326310 1399/12/19 02122967763 gmtii.com
آدرس: تهران _ تهران - اقدسيه - بلوار ارتش - شانزده متري وليعصر - نبش خيابان پروين - پلا? 2 واحد 3
نرم افزار:
سيمنا (سامانه يكپارچه مديريت و نظارت بر ايكس ري) (7230412302 - پردازش و يا تبديل داده هاي ارائه شده توسط مشتريان)
امن پايش (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
هزاربين (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
فرجا (7220512323 - نرم افزار كنترل و اتوماسيون صنعتي)
آزمايشگاه تجهيزات نظارت تصويري (آتن) (7220412311 - نرم افزارهاي پردازش اطلاعات (صوت، تصوير، زبان))
146 نرم افزار و سخت افزار ايران 60/294420 1399/11/15 021-71395111 www.nosa.com
آدرس: تهران _ كيلو متر 20 جاده دماوند پارك فناوري پرديس خيابان نوآوري 11 پلاك 111
نرم افزار:
سيستم يكپارچه مالي نوساXP(حسابداري، دريافت و پرداخت،فروش،انبار،دستمزد،هزينه،اموال، حسابداري دولتي و (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم جامع اطلاع رساني سيمرغ(آرشيو و فروش منابع ديجيتال،نگهداري موجودي فيزيكي و گردش امانات،مديريت ا (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم مديريت اطلاعات ميراث فرهنگي ققنوس (7220412301 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
گنجينه كتاب نوسا (7220412301 - نرم افزار مديريت پايگاهها و بانكهاي اطلاعاتي)
147 نرم افزاري امن پرداز 60/129418 1399/10/11 021-43912000 www.amnpardaz.com
آدرس: تهران _ ميدان ونك خيابان ملاصدرا خيابان شيخ بهايي جنوبي گرمسار غربي پلاك 76
نرم افزار:
مجموعه محصولات آنتي ويروس پادويش (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
ميز كار امن پرداز (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
سامانه نطارت ابري پادويش(سناپ) (7220412303 - نرم افزار نصب و شناسايي دستگاههاي داخلي و جانبي رايانه)
آنتي ويروس پادويش-نسخه ي اندرويد (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
سندباكس امن پرداز(جورگ) (7220512324 - نرم افزار هوش مصنوعي)
ضدباجگير پادويش (7220412309 - نرم افزارهاي ضد ويروس)
148 نرم افزاري ايده پرداز طلوع 60/305032 1399/11/29 021-77613815 www.toluesoft.com
آدرس: تهران _ خيابان انقلاب- روبروي پيچ شميران -ساختمان تنكابن - پلاك 352-طبقه 6- واحد 31
نرم افزار:
نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان طلوع (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
نرم افزار باشگاه مشتريان و مديريت قرعه كشي طلوع (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
فروشگاه اينترنتي طلوع (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيستم كارت وفاداري (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
حسابداري و خزانه داري (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
CRM ويژه بيمه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
CRM ويژه خيريه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
CRM ويژه آژانس مسافرتي (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
نرم افزار خدمات پس از فزوش (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سيستم مديريت پروژه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
149 نرم افزاري كيان نور رايانه 60/160680 1401/06/31 021-87700165 www.kyansoftco.com
آدرس: تهران _ خيابان سهروردي شمالي خيابان شهيد قندي خيابان 18 پلاك 1 طبقه 1و2و3
نرم افزار:
توليد كالاي محصول (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سفارش مشتري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم صندوق فروش كيان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
150 نرم‌افزاري داتيس آرين قشم 60/116581 1400/04/25 021-24597000 www.dotin.ir
آدرس: تهران _ تهران، خيابان نلسون ماندلا(آفريقا)، خيابان ناهيد شرقي پلاك 33
نرم افزار:
سامانه بانكداري متمركز ترنج بانك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه مديريت كارت ترنج كارت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سوئيچ پرداخت ترنج پرداخت (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه جامع منابع انساني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه اينترنت بانك (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سامانه موبايل بانك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه تلفن بانك و گويا نما (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پرداخت اينترنتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه تسهيلات الكترونيك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه هوشمندي كسب و كار (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه داده كاوي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
انبارداده مجتمع (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه واكشي داده (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه مبارزه با پولشويي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه نگهداشت مشتري (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه مديريت ارتباط با مشتريان (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه ذينفع واحد (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه باشگاه مشتريان (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پروفايل مشتريان (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه بانكداري شركتي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه بانكداري اختصاصي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه مديريت استراتژي (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه مديريت ريسك (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه تشخيص تقلب (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
سامانه پرداخت همراه (7220512330 - نرم افزار اقتصادي، بانكداري بورس و مالي)
151 نو آوران ارتباطات دوران 60/332081 1400/12/18 02143585000 www.douran.com
آدرس: تهران _ تهران - خيابان خرمشهر -خ صابونچي -کوچه ايازي (نهم )-پلاک 62
نرم افزار:
دورتال (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
يكپارچه ساز دوران DIS (7220512342 - نرم افزار توليد صفحات وب)
152 هم انديشان صنعت مشاور 60/128559 1400/05/07 025-37204400 www.hico.ir
آدرس: قم _ خيابان روحاني - كوچه 3 - پلاك 69
نرم افزار:
مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني اندرويد اطلس هيكو (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار مديريت باكس و بازوان غلطان (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
153 همراهان سيستم گوهر 60/323190 1399/12/15 021-26320058 www.hamrahansystem.com
آدرس: تهران _ بزرگراه صياد شيرازي (شمال)، خروجي شهيد افشاري، انتهاي خيابان شهيد افشاري، ميدان بني هاشم، كوچه كشوري ،ساختمان دايموند، پلاك 1، طبقه 2، واحد 7
نرم افزار:
حسابداري جامع شش سطحي (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
حقوق و دستمزد، كارگزينيي، تايم شيت و منابع انساني (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
انبار و حسابداري انبار (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
فروش و حسابداري فروش ( كالا و خدمات ) (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
اموال و دارايي ثابت (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
بهاي تمام شده ( كالا و خدمات ) (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
نرم افزار خزانه داري (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
بودجه ريزي عملياتي (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
فروش فروشگاهي (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
مديريت شعب و شركت ها (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
صورت مالي (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
دسترسي تحت وب (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
تسهيلات و بيمه پنج گانه (7240312301 - توسعه پايگاه اطلاعاتي)
154 همتا رايانه 60/325131 1400/12/10 051-37651421 www.HamtaRayaneh.ir
آدرس: خراسان رضوي _ بلوار ملك آباد، ملك آباد 25، پلاك 1
نرم افزار:
سامانه جامع مديريت پسماند (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سامانه جامع اتوبوسراني (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
سيستم جامع منابع انساني ، مالي و پشتيباني همتا ( شامل 20 سيستم مختلف از جمله تشكيلات ، پرسنلي ، حقوق (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
سيستم مديريت آمار و اطلاعات (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سامانه پنجره واحد خدمات سرمايه گذاري (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم عوارض پايانه هاي مسافربري (7220412316 - توليد نرم افزار همكاري)
سيستم مديريت فرآيندهاي كسب و كار (BPMS) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
155 همكاران سيستم 60/176196 1399/07/05 021-833820 www.systemgroup.net
آدرس: تهران _ ونك-خيابان تك شمالي - خيابان عطار-پلاك 8 - طبقه سوم - واحد 4
نرم افزار:
راهكاران-ماجول مديريت دارايي ها (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول تداركات (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول فروش داخلي و بورسي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول فروش و پخش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-موبايل سرويس پخش (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران- ماجول انبارداري (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول كنترل كيفيت (7220512318 - نرم افزار خريد كالا)
راهكاران-ماجول توليد محصول (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
راهكاران-ماجول نگهداري و تعميرات (7220512319 - نرم افزار توليد محصول)
راهكاران-ماجول دريافت و پرداخت (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران - مديريت سرمايه‌هاي انساني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
راهكاران- ماجول بهاي تمام شده (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول دفتر كل (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار هوشمندي راهكاران (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
راهكاران-ماجول مديريت ظروف (7220512321 - نرم افزار توزيع كالا)
راهكاران-ماجول صورت هاي مالي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار يكپارچه ويژه شركتهاي كوچك (سپيدار سيستم) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار يكپارچه ويژه اصناف (دشت) (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار يكپارچه بخش دولتي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار يكپارچه بخش خصوصي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزارحسابداري تلفيقي (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار اتوماسيون اداري تحت وب (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
نرم افزار فروش فروشگاهي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)
نرم افزار مديريت منابع انساني (7220412314 - توليد سيستمهاي يكپارچه اداري مالي يا اتوماسيون اداري)
156 هوژان انديشه گستر 60/270779 1400/10/10 021-88484349 http://hojangroup.com
آدرس: تهران _ بلوار مرزداران، پلاك 59، طبقه 2، واحد 4
نرم افزار:
سامانه مديريت پروژه (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه مديريت دانش پركاس (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه هوش تجاري (BI) (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه خدمات مشتركين (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
سامانه جمع آوري اطلاعات و داده ها (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
پورتال هاي سازماني (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
اپليكيشن شبكه اجتماعي (7220512344 - نرم افزارهاي تحت وب)
درگاه حمل و نقل ريلي (7220412315 - توليد نرم افزار ERP)

شرکت هاي منقضي شده
# نام شرکت شماره پروانه تاريخ انقضا تلفن آدرس اينترنتي