کاربر ميهمان
1398/03/04
 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بهره مندي از معافيت مالياتي 96    
  


 قابل توجه دارندگان پروانه بهره برداري توليد نرم افزار :به اطلاع مي رساند جهت دريافت بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بهره مندي از معافيت مالياتي و مشاهده فهرست محصولات توليدي شركتها  به سايت سازمان امور مالياتي كشور  مراجعه نماييد.  براي دريافت اطلاعات مورد اشاره به زير گزينه "دانلود پيوست"  سمت چپ صفحه مراجعه شود