کاربر ميهمان
1397/09/19
 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بهره مندي از معافيت مالياتي    
  

 قابل توجه دارندگان پروانه بهره برداري توليد نرم افزار :


به اطلاع مي رساند جهت دريافت بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بهره مندي از معافيت مالياتي و مشاهده فهرست محصولات توليدي شركتها  به سايت سازمان امور مالياتي كشور  مراجعه نماييد.  


براي دريافت اطلاعات مورد اشاره به زير گزينه "دانلود پيوست"  سمت چپ صفحه مراجعه شود