کاربر ميهمان
1398/03/04
 تغيير قالب پروانه شركتهايي كه در سال 93 پروانه توليد دريافت نموده اند    
  


شر?تهایی ?ه در سال 93 پروانه دریافت نموده اند و تاریخ پروانه آنها معتبر است قبل از اتمام تاریخ باید درخواست تغییر قالب پروانه خود را به این دفتر از طریق ایمیل اعلام نمایند تا پروانه با قالب جدید برای آنها صادر شود لارم به ذ?ر است پس از اتمام دوره تمدید پروانه ها فقط از طریق نامه می باشد