کاربر ميهمان
1395/12/09
 وضعيت شركتهاي دارنده پروانه بهره برداري توليد نرم افزار    
  


جهت مشاهده آخرین وضعیت شركتهای دارای پروانه بهره برداری نرم افزار معتبر و در دست تمديد از لینك ذیل اقدام نمایید:فهرست شرکت های دارنده پروانه معتبر.فهرست شرکت هایی که پروانه آنها منقضی شده است.