کاربر ميهمان
1396/05/29
 وضعيت شركتهاي دارنده پروانه بهره برداري توليد نرم افزار    
  


جهت مشاهده آخرین وضعیت شركتهای دارای پروانه بهره برداری نرم افزار معتبر و در دست تمديد از لینك ذیل اقدام نمایید:



فهرست شرکت های دارنده پروانه معتبر.



فهرست شرکت هایی که پروانه آنها منقضی شده است.